Jsou manažerské služby daňově uznatelné?

Není jednoduché určit, které náklady si firma může odečíst z daní. Dokazuje to i aktuální stanovisko Krajského soudu v Brně. Ten nedávno posuzoval spor o daňové uznatelnosti nákladů na manažerské služby – a rozhodl v neprospěch žalující firmy.

Jaká pravidla platí pro manažerské služby?

Manažerské služby využívá celá řada společností. Obvykle jsou to fakturovaná plnění typu poradenství, management nebo reporting, která si podnikatel nedokáže sám zajistit – a proto využívá dovednosti zaměstnanců jiného podniku. Ten přitom bývá s objednatelem služeb často majetkově propojený, případně jde o sesterskou firmu v rámci koncernu společností.

Zákon o daních z příjmů obecně stanoví (v § 24 odst. 1), že lze daňově uznat náklady na „zajištění, dosažení a udržení zdanitelných příjmů“. Manažerské služby mohou toto kritérium splňovat, musíte to ovšem v případě potřeby umět doložit správci daně. Není proto divu, že daňová uznatelnost manažerských služeb může být v celé řadě situací sporná. Uvedenou problematikou se naposledy zabýval Krajský soud v Brně v rámci judikátu 30 Af 57/2021.

Jak situaci hodnotí justice?

Soud ve zmíněném případě posuzoval daňový režim služeb přijatých českou dceřinou společností od její mateřské společnosti v Německu. Obsahem poskytnutých služeb byl zejména reporting, finanční vyúčtování, management a různé poradenství.

Soud nakonec rozhodl, že vyúčtované služby nejsou daňově uznatelné, protože nebylo možné prokázat, že k poskytnutí služeb skutečně došlo, ani že měly pro objednatele jakoukouli přidanou hodnotu.

Kdy si můžete manažerské služby odečíst z daní?

Ze závěrů soudu tedy vyplývá, že faktury za podobná plnění jsou dle zákona daňově uznatelné, pouze pokud splní tato kritéria:

  • Poskytovatel se musí na daných plněních skutečně podílet (v diskutovaném případě vše naznačovalo, že si řadu výstupů připravoval sám daňový subjekt).
  • Fakturované částky musí být provázané s konkrétními poskytnutými výstupy (předložení různých podkladů v podobě tabulek, přehledů a prezentací nemusí stačit).
  • Pokud dochází k fakturaci pravidelně a ve stejné výši, zvyšuje se tím riziko, že jde o rutinní fakturaci bez ekonomického opodstatnění.
  • Je vždy třeba rozlišovat mezi manažerskými službami, které mají skutečný obsah a přidanou hodnotu pro příjemce, a činnostmi, které mateřská společnost běžně vykonává z pozice akcionáře či společníka (např. průběžný dohled).

Chcete mít daně v pořádku?

Při výpočtu daně se člověk zmýlí jedna dvě. Sporných nákladů existuje celá řada – dalším příkladem jsou třeba náklady na reklamu. Doporučujeme proto daňové přiznání vyplňovat opravdu pozorně – s orientací Vám pomůže náš návod, jak rozlišit daňové a nedaňové náklady.

A pokud přesto „botu“ uděláte, můžete omyl napravit podáním opravného nebo dodatečného daňového přiznání. Nebo daně rovnou svěřte odborníkům. Zanechte nám zprávu a společně vše probereme.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat