Jak se liší formální a skutečné sídlo firmy?

Selský rozum říká, že sídlo společnosti je zkrátka místo, kde podnikáte. Právně to ale tak jednoduché není. Zákon totiž rozlišuje formální a skutečné sídlo podnikání. Vysvětlíme Vám, jaký je mezi nimi rozdíl.

Formální sídlo společnosti

Za sídlo se považuje adresa zapsaná ve veřejném rejstříku (typicky obchodním nebo živnostenském). Sídlo fyzické osoby se označovalo jako místo podnikání, ale to už dnes neplatí a název je pro všechny společný.

Na adrese sídla podnikatele musíte ze zákona:

  • viditelně umístit označení se svým IČ a obchodní firmou (názvem společnosti) / jménem a příjmením (v případě OSVČ);
  • být k zastižení pro veřejnou správu.

Abyste mohli sídlo společnosti nebo živnosti zapsat na adresu mimo své trvalé bydliště, musíte od majitele nemovitosti předem získat souhlas s umístěním sídla.


Poznámka: Pokud jako OSVČ formálně sídlíte na adrese svého trvalého bydliště, objekt označovat nemusíte – a není třeba dokládat ani právní důvod k užívání prostor. Doplníme také, že sídlo není možné umístit na adresu úřadu (pokud máte oficiální trvalé bydliště tam).

Skutečné sídlo

Reálné sídlo podnikatele hraje roli zejména u plátců DPH. Určuje totiž, pod který finanční úřad Vaše firma spadá. Státní správa se Vašeho skutečného sídla může domáhat i při řešení dalších záležitostí, například daně z příjmu. Tento institut byl zaveden mimo jiné proto, aby se zabránilo přetěžování finančních úřadů.

Podle zákona o DPH:

  • Se za skutečné sídlo společnosti považuje místo, kde se přijímají zásadní manažerská rozhodnutí, případně adresa, kde se schází vedení firmy.
  • Skutečným sídlem fyzické osoby je pak nejčastěji místo pobytu.

Skutečné sídlo vychází z nařízení Rady EU, které cílí na situace, kdy má společnost oficiální sídlo v jiném státě, než kde reálně působí. Pokud například firma formálně sídlí na Maltě, ale celý její management má kanceláře v Paříži, jde reálně o firmu francouzskou.

Generální finanční ředitelství vyžaduje, aby bylo možné firmu na adrese skutečného sídla dohledat a kontaktovat. Podnikatel zde musí také umožnit daňovou kontrolu včetně zpřístupnění záznamů.

Je běžné, že se skutečné sídlo společnosti nachází na jiném místě než to oficiální. Pak stačí finančnímu úřadu nahlásit adresu skutečného sídla. Standardně se tento údaj uvádí například při registraci k DPH.


Tip! Nezapomeňte finančnímu úřadu také doložit právní vztah, na základě kterého objekt skutečného sídla užíváte (např. pomocí nájemní smlouvy).

Provozovna

Kromě sídla zákon zmiňuje také pojem provozovna, což je „prostor, v němž je živnost provozována“. Jde tedy o prodejnu, dílnu a podobně – teoreticky může být provozovnou i prodejní automat.

Zatímco oficiální sídlo podnikatele je pouze jedno, provozoven můžete mít i několik (provozovna může být i na stejné adrese jako sídlo). Oficiální provozovnu dokonce podnikatel nemusí mít vůbec.

Zahájení a ukončení činnosti provozovny je nezbytné hlásit živnostenskému úřadu.

V oznámení uveďte:

  • obchodní firmu, název společnosti, eventuálně jméno a příjmení OSVČ;
  • své IČ;
  • adresu provozovny;
  • předmět podnikání v dané provozovně, u volných živností obor činnosti;
  • datum zahájení/ukončení činnosti v provozovně.

Provozovnu musíte zvenčí viditelně označit obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele + jeho IČem (viz §17 živnostenského zákona). Při označení mobilní provozovny či automatu navíc uvádíte také adresu svého sídla.

Každá provozovna (s výjimkou automatů) musí mít také určenou osobu, která na daném místě zodpovídá za dodržování předpisů. I její jméno a příjmení je nutné na štítku provozovny zmínit.

Pokud v provozovně prodáváte zboží nebo poskytujete služby, doplňte také informace o provozní době (netýká se mobilních provozoven a automatů). Ubytovací zařízení navíc povinně uvádějí svoji kategorii a třídu.

Jak je to s virtuálním sídlem?

S virtuálním sídlem od nás bez problému splníte zákonné podmínky. K vybrané adrese automaticky získáte souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla, na dané adrese za Vás také přebíráme korespondenci.

Pokud jste plátce DPH, stačí finančnímu úřadu navíc nahlásit adresu, kde se reálně schází Vaše vedení.

Uvažujete o virtuálním sídle pro svoji společnost? Kontaktujte nás přes formulář nebo si sídlo rovnou objednejte online.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat