Stát chystá možnost účtování v jiné měně i novou definici obratu

Konsolidační balíček přinese vedle daňových změn i novinky v oblasti účetnictví. Dotknou se definice obratu, účtování v zahraničních měnách i zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů. Přečtěte si, co vláda plánuje od roku 2024.

Změna definice obratu

Čistý obrat se dosud počítal jako součet všech výnosových účtů (6xx). Nově však bude čistý obrat pro účely účetnictví zahrnovat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb (tzn. účty 601, 602 a 604). Už do něj nebudou spadat ostatní/mimořádné výnosy či výnosové kurzové rozdíly.

Změna zásadně ovlivní povinnost účetní jednotky nechat kontrolovat své výkazy auditorem. Jedním z kritérií pro povinný audit je právě čistý obrat, který na základě nové úpravy v řadě případů značně poklesne.

Vzhledem k absenci přechodného ustanovení by se měl obrat za rok 2023 počítat dle stávajících pravidel.

TIP: Chcete vědět, která kritéria určují velikost účetní jednotky a jaké zákonné povinnosti musí splňovat mikro, malá, střední nebo velká firma? Přečtěte si článek o kategoriích účetních jednotek.

Vedení účetnictví v zahraniční měně

Až doposud musely všechny české účetní jednotky vést účetnictví výhradně v českých korunách. Nově budete moci účtovat i v jiné, tzv. funkční měně – v eurech, amerických dolarech či britských librách (k dispozici budou pouze tyto tři).

S korunami se však můžete rozloučit pouze v případě, že je nová měna zároveň měnou primárního ekonomického prostředí firmy (např. většina nákupů či prodejů účetní jednotky probíhá v EUR, USD nebo GBP) – jedině tak splníte podmínky.

Pravidla pro přechod na jinou měnu mají vypadat takto:

  • Pokud splňujete podmínku primárního ekonomického prostředí, funkční měnu můžete začít používat k prvnímu dni účetního období – tuto změnu není třeba nikam hlásit.
  • Přejít na jinou funkční měnu či zpět na koruny lze výhradně v situaci, kdy se změní i primární ekonomické prostředí. Pozdější změna pouze na základě vlastního rozhodnutí nebude možná.
  • Plnění podmínek proto musíte vyhodnocovat průběžně i po zavedení funkční měny.

Při přechodu na funkční měnu dojde i ke změně centrální banky, která stanovuje kurzový lístek (např. pro britské libry bude relevantní Bank of England, nikoliv ČNB).

A jak to bude s daněmi?

  • Pro účely výpočtu daně z příjmů se bude vycházet z hodnot ve funkční měně účetní jednotky. Pouze při vyplnění formuláře daňového přiznání dojde k přepočtu na české koruny, a to daným kurzem.
  • Zákon o dani z přidané hodnoty zatím s funkční měnou nepočítá, proto pro účely DPH přiznání či kontrolního hlášení bude třeba vše průběžně přepočítávat na české koruny odpovídajícím kurzem.

TIP: Konsolidačním balíčkem to nekončí. Další změny přinese nový zákon o účetnictví.

Nezdanění nerealizovaných kurzových rozdílů

Mezi plánovanými novinkami se objevila i možnost nezdaňovat tzv. nerealizované kurzové rozdíly. Byť jejich přesná definice v návrhu chybí, důvodová zpráva pracuje s přeceňováním pohledávek a závazků evidovaných v cizí měně souvztažně na výsledkové účty.

Až doposud byly tyto kurzové rozdíly součástí základu daně a mohly způsobit značné výkyvy v daňové povinnosti. Při jejich vyloučení by se poplatník mohl těmto výkyvům vyhnout, protože k promítnutí nerealizovaných kurzových rozdílů do výsledku hospodaření by došlo až v okamžiku realizace.

Půjde o volbu, nikoliv o povinnost. Budete ji moci využít pouze po předchozím oznámení správci daně, které podáte nejpozději do konce 3. měsíce od prvního dne daného zdaňovacího období (předpokládá se oznámení obecnou písemností). Dalšími podmínkami je nezahájení insolvenčního řízení na poplatníka, popř. poplatník nesmí být v likvidaci.

Vystoupení z daného systému bude opět buď dobrovolné (zde je však nutné počítat s poměrně dlouhou lhůtou dvou dalších zdaňovacích období oproti období podání oznámení o ukončení zmíněného režimu), nebo navázané na přímo vyjmenované zákonné skutečnosti (např. v případě přeměny poplatníka se uvedený režim automaticky ruší).

Při přechodu na režim nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů bude třeba zavést detailní a přesnou evidenci všech pohybů vztahujících se k dané pohledávce či závazku, protože při ukončení režimu (či při realizaci) musíte upravit základ daně o všechny dříve vyloučené kurzové rozdíly bez ohledu na to, zda byly v roce režimu zrušení realizovány či nikoliv. Jinými slovy se všechny minulé pohyby nahoru i dolů promítnou v základu daně jednorázově v okamžiku úhrady závazku či inkasa pohledávky.

Pokud bude konsolidační balíček schválen, lze očekávat, že tato konkrétní opatření projdou beze změny.

Potřebujete pomoci s účetnictvím?

Účetní a daňová legislativa se často mění. Nebuďte na to sami a spolupracujte s odborníky. Veškeré změny pečlivě sledujeme a zajistíme pro Vás vedení účetnictvísprávu daní.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat