Daňové a účetní změny: přehled novinek od roku 2024

V rámci konsolidace veřejných financí vláda představila opatření, která mají pomoci předlužené státní kase, tzv. konsolidační či ozdravný balíček. Ve středu 22. listopadu 2023 ho podepsal prezident a následně byl zveřejněn ve Sbírce zákonů. Většina úprav se týká daní a dalších povinných odvodů. Přečtěte si, jaké hlavní změny platí od 1. ledna 2024 (pokud není u jednotlivých bodů uvedeno jinak).

Daň z příjmů právnických osob:

 • zvýšení korporátní sazby daně z 19 % na 21 %;
 • zavedení limitace 2 mil. Kč pro vstupní cenu osobních vozidel za účelem daňových odpisů;
 • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru na reprezentaci;
 • zavedení možnosti nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

Daň z přidané hodnoty:

 • zavedení tří sazeb DPH: 0 %, snížená 12 % a základní 21 % (dojde ke zrušení sazeb 10 % a 15);
 • nulová sazba bude platit na knihy;
 • do 12% sazby budou spadat např. ubytovací a stravovací služby, noviny a časopisy, potraviny nebo stavební práce u rodinných a bytových domů;
 • 21% sazba bude naopak nově aplikována např. na kadeřnické služby, svoz komunálního odpadu, či dodání řezaných květin a palivového dřeva.

Jak se změny projeví ve formulářích DPH? Přiznání k dani z přidané hodnoty zůstane původní (kromě drobných formulačních změn na vybraných řádcích), a dojde primárně k úpravě souvisejících pokynů.

U formuláře kontrolního hlášení také zásadní změny nenastanou, a to hlavně s ohledem na možnost vykazovat přijatá plnění v původních sazbách ještě ve standardní 3leté lhůtě. Pro plnění podléhající 12% sazbě využijete pole Základ daně 2 a Daň 2, které doposud sloužilo k vykázání plnění podléhající 15% sazbě. Více informací najdete na webu Finanční správy ČR.

Odvody a daň z příjmů fyzických osob:

Změny pro všechny

 • zrušení školkovného a slevy na studenta;
 • omezení slevy na dani na manžela/ku jen na péči o dítě do 3 let věku;
 • posun prahu pro progresivní 23% sazbu daně ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy (od ledna 2024 bude tedy platit nová hranice příjmu 1 582 812 Kč za rok, resp. 131 901 Kč za měsíc);
 • sjednocení limitu daňového odpočtu za vklady na penzijní spoření a kapitálové životní pojištění, přičemž je možné tento odpočet uplatnit i na nový nástroj zajištění na stáří, tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP) – celkem lze ze základu daně odečíst až 48 000 Kč ročně (limit je společný pro všechny tři produkty);
 • zvýšení hranice pro osvobození bezúplatných příjmů (darů) z 15 000 Kč na 50 000 Kč ročně;
 • zavedení omezení ve výši 40 mil. Kč v případě aplikace osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílu při splnění časového testu (platné od roku 2025 – u podílů a akcií nabytých do konce roku 2024 bude možné použít speciální definici pro nabývací cenu);
 • snížení limitu pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 mil. Kč na 50 000 Kč.

Změny pro OSVČ

 • navýšení sazby nemocenského pojistného OSVČ o 0,6 procentního bodu (na 2,7 %);
 • zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ z 50 % na 55 %;
 • postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění o 5 % ročně až do roku 2026 (z aktuálních 25 % vzroste až na 40 % průměrné mzdy).

Změny pro zaměstnance

 • znovuzavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 % (zaměstnavatel bude za své zaměstnance dál odvádět 2,1 % jako dosud);
 • omezení zaměstnaneckých nepeněžních benefitů (příspěvky na sportovní a kulturní akce, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení apod.) na polovinu průměrné mzdy za rok – v roce 2024 tedy budou osvobozeny do výše 21 983 Kč (pokud zaměstnanci během roku vyčerpají vyšší hodnotu benefitů, rozdíl bude třeba dodanit a odvést z něj i zdravotní a sociální pojištění);
 • zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce a zavedení evidence DPP;
 • úprava sazeb pro dodanění služebních aut využívaných i pro osobní účely zaměstnanců – dosud dodaňovaný nepeněžní příjem ve výši 1 % z ceny vozidla bude nově rozdělen na další dvě sazby podle emisní třídy vozu (pro nízkoemisní vozidla bude platit sazba 0,5 %, pro bezemisní pak pouze 0,25 %);
 • sjednocení osvobození příspěvků na stravování do výše 70 % stravného pro pracovní cestu dlouhou 5–12 hodin (tj. 107,10 Kč) bez ohledu na formu (stravování zajištěné na pracovišti, stravenky, stravenkový paušál) – zcela se ruší známé pravidlo daňové uznatelnosti stravenky do 55 % její hodnoty;
 • zrušení daňového odpočtu za příspěvky odborové organizaci;
 • zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč za rok a sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů.

Účetnictví:

 • změna výpočtu čistého obratu;
 • možnost vedení účetnictví v tzv. funkční měně – britských librách, eurech nebo amerických dolarech;
 • zavedení povinnosti sestavovat zprávu o udržitelnosti.

Tip: Detaily o nové definici obratu a účtování v cizí měně najdete v článku: účetní změny od roku 2024.

Spotřební a energetické daně:

 • zavedení nové daně z náplní do e-cigaret;
 • zvýšení daně z cigaret, doutníků a tabáku na kouření o 10 % (plus další zvýšení v dalších letech);
 • zvýšení spotřební daně z lihu o 10 % v roce 2024 a také v roce 2025 (tiché víno zůstává beze změn).

Daň z nemovitých věcí:

 • navýšení daně z nemovitých věcí až na 1,8násobek od roku 2024;
 • zavedení inflačního koeficientu (od roku 2025 se bude daň automaticky navyšovat o inflaci za předchozí období) – pro rok 2024 bude koeficient nastaven na číslo 1 a následné změny vyhlásí Ministerstvo financí vždy do 30. června kalendářního roku, který předchází zdaňovacímu období.

Tip: Další informace najdete v článku o změnách daně z nemovitých věcí.

Kromě změn v daňové a účetní oblasti vláda připravila také další legislativní úpravy a opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Kompletní výčet najdete na webu Ministerstva financí.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat