Jak přejít z OSVČ na s. r. o.

Podnikání Vám jen kvete; hledáte možnosti pro další růst? Řešením může být přechod z OSVČ na s. r. o., tedy že své podnikání převedete z fyzické na právnickou osobu. Poradíme Vám, jak změnu provést.

Založení s. r. o. i následná změna formy podnikání jsou v českých podmínkách menší zkouškou trpělivosti. Pokud vše úspěšně zvládnete, má Vaše firma nakročeno k většímu úspěchu.

Možnosti, jak převod z OSVČ na s. r. o. uskutečnit, máte celkem 3:

 • vklad obchodního závodu OSVČ do ostatních kapitálových fondů s. r. o.,
 • odkup původního obchodního závodu novou společností,
 • souběžný provoz obou podniků a postupný přechod.

Vklad podniku OSVČ do nové s. r. o.

První variantou je vložení obchodního závodu (jak se dnes dle zákona označuje podnik) do vznikající společnosti formou vkladu společníka. Na novou firmu tak přejdou aktiva a pasiva dosavadního podniku, převedou se tedy i veškeré smluvní závazky (se zaměstnanci, dodavateli atd.).

Toto řešení má ovšem několik „ale“:

 • Abyste mohli vklad provést, potřebujete podnikání OSVČ ocenit. K tomuto účelu si musíte najmout znalce (ocenění svépomocí není přípustné), což celou záležitost protáhne a také prodraží.
 • Založení společnosti provádí notář – a jeho odměna se obvykle odvíjí právě od výše základního kapitálu s. r. o. To znamená, že pokud obchodní závod vložíte do základního kapitálu, za převod nejspíše utratíte na poplatcích spoustu peněz.

Výhody Nevýhody
 • není třeba podepisovat nové smlouvy (vše stačí řešit i pomocí oznámení nebo dodatků)
 • nedochází k prodeji obchodního závodu, takže za převod neplatíte daň z příjmu (převod však zpravidla mívá daňové dopady na straně OSVČ, které se týkají nejen daně z příjmů, ale také DPH)
 • zdlouhavé vyřizování, více administrativy
 • připlatíte si za odborný znalecký posudek
 • z výše vkladu do nové s. r. o. se odvádí procentuální odměna notáři

Odkoupení podniku OSVČ

O něco elegantnější (a často levnější) alternativu představuje odkup původního obchodního závodu. Probíhá to tak, že nejprve založíte s. r. o. a po jejím vzniku nová firma (coby právnická osoba) uzavře kupní smlouvu s Vámi (tedy fyzickou osobou). Poté dojde opět k převodu veškerého majetku a závazků mezi oběma subjekty. V tomto případě navíc nemusíte k ocenění podniku shánět znalce – cenu si určíte sami.

Má to ovšem jeden podstatný háček. Podle zákona jde totiž o transakci mezi tzv. spojenými osobami, na niž se vztahují speciální pravidla, která mají předcházet daňovým únikům.

Podle nich musíte stanovit cenu při prodeji tak, aby odpovídala tzv. obvyklé ceně, tedy částce, na které by se dohodly dva zcela nezávislé subjekty. Z toho důvodu nemůžete podnik odkoupit pouze za symbolickou částku. Doplníme, že z takovéto transakce musí navíc prodávající strana odvést daň z příjmu.


Výhody Nevýhody
 • poměrně rychlé řešení
 • smluvní vztahy se výrazněji nemění (stačí partnery se změnou obeznámit, případně vytvořit dodatek ke smlouvě)
 • ocenění podniku znalcem není povinné (odborný odhad ceny ovšem může pomoci při určení tržní ceny)
 • kupní cenu je třeba stanovit v „obvyklé“ výši
 • příjem z prodeje musíte zdanit

Postupný přechod z OSVČ na firmu

V praxi nejpoužívanější varianta přechodu spočívá v tom, že si k podniku fyzické osoby založíte s. r. o. a po určitou dobu provozujete obě formy podnikání najednou.

Postupně utlumujete svou činnost jako OSVČ, vyrovnáváte své obchodní vztahy a účetní bilanci. S obchodními partnery a zaměstnanci podepíšete nové smlouvy pod hlavičkou s. r. o. a ty původní ukončíte. Jakmile vyrovnáte všechny závazky původního podniku a vyřídíte veškerou administrativu, činnost coby OSVČ ukončíte – a dále působíte pouze jako s. r. o.

Jde o levný a relativně rychlý přístup, ke kterému nepotřebujete najímat znalce, řešit vklad ani kupní smlouvu.


Výhody Nevýhody
 • rychlé řešení
 • nejlevnější varianta přechodu
 • závazky se nepřevádějí
 • během přechodného období fakticky spravujete dva podniky včetně jejich účetnictví a závazků

Jak se liší podnikání OSVČ a s. r. o.?

Vaše právní postavení i povinnosti se s přechodem na jinou formu podnikání změní a chvíli potrvá, než si zvyknete. Pro lepší orientaci shrnujeme hlavní novinky, které na Vás jako čerstvého majitele s. r. o. čekají.

První změnou je Vaše ručení za závazky. Jako OSVČ ručíte celým osobním majetkem, jako společník s. r. o. jdete do mnohem menšího rizika. Ručíte pouze do výše nesplaceného vkladu – a když jej splatíte, Váš osobní majetek je před věřiteli společnosti v bezpečí. Pokud jste zároveň i jednatelem, musíte ovšem s. r. o. vždy spravovat s péčí řádného hospodáře.

V rámci s. r. o. se Vás týkají také jiné daňové a účetní povinnosti. Nově musíte vést podvojné účetnictví v plném rozsahu a každoročně zveřejňovat účetní závěrku společnosti. Daňovou evidenci ani výdajové paušály už bohužel využít nelze.

Základ daně u s. r. o. zdaňujete 19% daní z příjmu právnických osob. Komplikovanější je také výplata peněz z firmy, protože ta je u s. r. o. o dost složitější než u OSVČ. Z každého podílu na zisku společnosti (pokud ho drží fyzická osoba) musíte navíc dodatečně odvést 15% srážkovou daň a splnit další nutná kritéria k výplatě.

Tip! Zajímají Vás další informace? Přečtěte si srovnání OSVČ a s. r. o., kde všechny rozdíly probíráme dopodrobna. V začátcích s. r. o. Vám pomůže také náš průvodce povinnostmi majitele firmy.

Získejte vlastní firmu s minimálním úsilím

Založení s. r. o. i přechod na jinou formu byznysu vyžadují hodně času a trpělivosti. Rádi Vám proto vše usnadníme. Objednejte si u nás založení s. r. o. na klíč nebo si domluvte schůzku s našimi experty, kteří se postarají, aby celá změna proběhla hladce. Pomůžeme Vám také s účetnictvím a daněmi.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat