5 kroků k zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku

Společnost s ručením omezeným vzniká v den zápisu do obchodního rejstříku. Jak zápis do OR probíhá, které dokumenty k němu potřebujete a jak dlouho trvá? Přečtěte si shrnutí základních kroků, které jsou pro vznik firmy nezbytné.

Kompletní informace k založení s.r.o., zápisu do obchodního rejstříku a svá práva a povinnosti najdete v zákonech 89/2012 Sb., občanský zákoník v §122–131 a 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v §132–242. Jednotlivými kroky k založení firmy Vás teď ve zkratce provedeme.

1. Společenská smlouva
nebo zakladatelská listina

Faktickému vzniku s.r.o. a založení firmy předchází uzavření společenské smlouvy (v případě více zakladatelů) nebo zakladatelské listiny (v případě jednoho zakladatele). S.r.o. je kapitálová společnost, a proto v obou dvou případech musí vzniknout notářský zápis v podobě veřejných listin.

K notáři si připravte čestné prohlášení jednatelů o souhlasu se zápisem do OR a jejich výpis z trestního rejstříku. Celý proces zápisu s.r.o. tak podstatně urychlíte.

TIP: Pokud ještě nemáte jasno v orgánech s.r.o., přečtěte si náš článek o rozdílech mezi společníkem a jednatelem. Dozvíte se, jaké jsou jejich funkce, povinnosti a práva ve společnosti. Nebudete podnikat sami? Pak se Vám mohou hodit rady, na co si dát pozor při založení firmy ve více lidech.

2. Živnostenské oprávnění

Před samotným zápisem do obchodního rejstříku je třeba získat živnostenské oprávnění pro firmu. V tomto případě povedou Vaše kroky na živnostenský úřad, kde doložíte:

  • souhlas majitele nemovitosti s umístěním budoucího sídla firmy (pokud sídlo společnosti bude ve Vaší vlastní nemovitosti, úřad si sám ověří vlastnictví v katastru),
  • notářský zápis o založení firmy (společenská smlouva / zakladatelská listina),
  • v případě volné živnosti nepotřebujete nic dalšího; jestliže chcete podnikat v oboru řemeslných, vázaných nebo koncesovaných živností a nesplňujete podmínky pro odbornost, připravte si jméno a nacionále odpovědného zástupce.

Na úřadě zaplatíte správní poplatek 1 000 Kč.

3. Otevření bankovního účtu

Po notářském ověření zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy a získání živností už Vám nic nebrání v tom, abyste si otevřeli bankovní účet, na který budete vkládat základní kapitál – v případě s.r.o. minimálně 1 Kč. Účet v bance založíte na jméno společnosti a zakládá jej správce vkladu uvedený ve společenské smlouvě. V případě zakladatelské listiny řeší vše sám zakladatel.

Založení účtu není nutné, pokud si zvolíte základní kapitál do výše 20 000 Kč. Kapitál do této částky můžete složit v hotovosti u notáře v dalším kroku.

4. Zápis do obchodního rejstříku

Vznik s.r.o. se datuje ke dni, kdy byla zapsána do OR. Návrh na zápis je možné podat u rejstříkového soudu nebo přímý zápis do obchodního rejstříku provede notář, který pořizoval notářský zápis o zakladatelském právním jednání prostřednictvím vzdáleného přístupu do rejstříku. Cena soudního poplatku za přímý zápis do OR notářem činí 2 700 Kč.

K zápisu potřebujete:

  • vyplněný formulář „Návrh na zápis do obchodního rejstříku“,
  • doklady o založení (společenská smlouva / zakladatelská listina),
  • živnostenská oprávnění (nemusíte je nosit vytištěná, soud nebo notář si je ověří v živnostenském rejstříku, ale je nutné mít živnosti vyřízené),
  • doklady o splacení základního kapitálu, pokud je vyšší než 20 000 Kč (prohlášení správce vkladu / potvrzení banky).

Jak dlouho trvá zápis do OR, závisí na tom, kterou cestu si zvolíte. Expres zápis může proběhnout do 48 hodin, ten standardní trvá přibližně týden. Svůj zápis v obchodním rejstříku si pak můžete ověřit v portálu or.justice.cz.

5. Co udělat po zápisu s.r.o. do OR?

Jakmile je Vaše firma v OR, do 15 dnů ji zaregistrujte k dani z příjmu právnických osob na finančním úřadě. Pokud máte zaměstnance, musíte je do 8 dnů po jejich nástupu registrovat na ČSSZ.

Podle plánované velikosti firmy zvažte, komu svěříte vedení účetnictví. Chcete spolupracovat s externí účetní, přijmete vlastní účetní na plný úvazek nebo rovnou založíte účetní oddělení? Jako s.r.o. dále každý rok podáte přiznání k dani z příjmu právnických osob a zveřejníte účetní závěrku.

Poslední věc, kterou musíte udělat, aby Vaše s.r.o. mohla bez problémů a legálně fungovat, je zápis tzv. skutečného vlastníka společnosti. Jde o osobu, která má na běh firmy největší vliv, a to v právnické nebo faktické rovině.

Potřebujete pomoci se založením firmy?
Ozvěte se nám!

Není Vám stále jasný postup založení s.r.o. nebo tím nechcete ztrácet čas? Kontaktujte nás a my Vám rovnou pomůžeme s kompletním založením a zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku. Naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Přenechejte nám své starosti a v klidu se věnujte rozjezdu podnikání.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Mohlo by Vás také zajímat