Nový registr vyloučených osob. Kdo nedostane funkci ve firmě?

Od 1. července 2023 vstoupila v účinnost novela zákona o obchodních korporacích (ZOK), která usnadní zakládání firem. Mění se zejména podmínky pro členy volených orgánů společností. Podívejte se jak.

Stát spustil nový registr

Zásadní změnu představuje evidence vyloučených osob. Jde o nový neveřejný rejstřík, ve kterém soudy nebo notáři najdou osoby, které nemohou vykonávat funkci člena voleného orgánu obchodní korporace. Snadno si tak před zápisem do obchodního rejstříku prověří budoucí jednatele s.r.o. i členy představenstva nebo dozorčí rady a.s.

Důvodem pro zápis do evidence je například:

  • zákaz činnosti,
  • vyhlášený konkurz (nově již nevadí insolvence s oddlužením/reorganizací),
  • vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu na základě rozhodnutí soudu,
  • odsouzení pro trestný čin, který znemožňuje výkon této funkce.

V registru se objeví také informace o konkrétních důvodech vzniku překážky pro výkon funkce, její rozsah a délka trvání.

Do budoucna se plánuje propojení evidence s obchodními rejstříky po celé EU. Díky tomu bude podnikání po Evropě jednodušší, společnosti totiž nebudou muset dokládat stejné listiny pořád dokola. Státní orgány všech členských zemí si místo toho potřebné údaje najdou v centrálním registru.

Bezúhonnost dostala konkrétní podobu

Jedním z kritérií pro výkon funkce ve voleném orgánu firmy dosud byla tzv. bezúhonnost, která patří také k podmínkám pro získání živnosti. Podle definice v §6 živnostenského zákona není bezúhonný ten občan, který byl odsouzen za úmyslný trestný čin spojený s podnikáním.

Novela ZOK nyní upřesňuje podmínky pro členy volených orgánů. Zákon už nepracuje s bezúhonností – místo toho zavádí nová pravidla.

Do §46 ZOK přibyly překážky pro výkon funkce (viz důvody pro zápis do evidence) a také konkrétní seznam trestných činů, které člověku do budoucna znemožní vykonávat funkci v orgánech společnosti. K těmto prohřeškům patří například:

  • zpronevěra,
  • podvod,
  • legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz).

Doplníme, že stávající členové volených orgánů obchodních korporací, kteří nová kritéria nesplňují, o svou funkci ze zákona přijdou k datu 1. října 2023.


Tip! Přehled požadavků na členy statutárních orgánů společností najdete v příspěvcích o jednateli s. r. o., o představenstvudozorčí radě.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat