Ručení majetkem společnosti se týká všech obchodních korporací a každý, kdo se rozhoduje pro založení společnosti, by měl být s tímto pojmem obeznámen. Ručení je důležité zejména v případech, kdy se společnost dostává do finančních potíží a není schopna plnit své závazky vůči věřitelům.

Odpovědnost společnosti a ručení za závazky

Podle právních definic je možno ručit pouze za závazky jiné osoby, proto se v případě ručení majetkem společnosti za její vlastní závazky používá termín “odpovědnost”. Ručení majetkem společnosti označujeme poté jako odpovědnost společnosti za závazky.

Odpovědnost společnosti za své vlastní závazky se přitom týká nejen společností s ručením omezeným, ale také společností akciových a dalších obchodních korporací.

Všechny osobní obchodní společnosti jsou vázány odpovědností za své vlastní závazky vůči věřitelům. Pokud společnost není schopna tuto odpovědnost plnit, ručí věřitelům za jejich pohledávky veškerým svým majetkem, který je tudíž na uspokojení těchto pohledávek použit.

V případě, že není v možnostech společnosti plnit své závazky vůči věřitelům a některý člen statutárního orgánu společnosti porušil svou povinnost péče řádného hospodáře, přesouvá se odpovědnost plnění závazků společnosti na osobu, která takto pochybila.

Kromě ručení majetkem společnosti se tak můžeme v rámci osobních obchodních společností setkat také s ručením statutárního orgánu společnosti, tedy ručení vlastním majetkem některého ze zástupců společnosti.

Ručení vlastním majetkem

V případě, že společnost není schopna za své vlastní závazky zodpovídat sama a tento stav je způsoben chybným jednáním nějakého člena statutárního orgánu, nastává povinnost člena statutárního orgánu ručit za pohledávky a závazky společnosti. Jednotlivé typy společností se přitom liší na základě toho, do jaké výše či s jakou omezeností je statutární orgán společnosti povinen ručit.

Ručení vlastním majetkem, a to neomezeně, se týká především společníků v v.o.s a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Akcionáři vlastním majetkem za pohledávky společnosti neručí. Pro společníky s.r.o. a komanditní společnosti platí speciální opatření, která jsou uvedená v ZOK (pro společnost s ručením omezeným toto ručení upravuje například § 132 ZOK). Více se o tomto tématu můžete dočíst zde.

Kdy dochází k ručení majetkem společnosti?

Ručení majetkem společnosti se uplatňuje zejména v případech, kdy společnost není schopna plnit závazky vůči svým věřitelům, nebo svým jednáním způsobila věřitelům škodu, kterou není schopna splatit. V tomto případě se společnost dostane do procesu likvidace společnosti, a pohledávky u věřitelů budou uspokojeny z majetku této společnosti.

Máte nějaké nejasnosti ohledně ručení majetkem společnosti či chcete poradit ohledně koupě ready-made firmy, založení společnosti s ručením omezeným nebo možnosti vlastnit virtuální sídlo v Praze? Neváhejte nás kontaktovat, nebo nás navšívit na naší pobočce v Praze!


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat