Ručení vlastním majetkem. Co to je a koho se týká?

V obchodních korporacích existuje několik způsobů ručení za pohledávky a závazky firmy, včetně takzvaného ručení vlastním majetkem. Kdo vlastním majetkem v podnikání ručí a jak to funguje? Vše se dozvíte v článku.

Jako ručení se v právnické terminologii označuje plnění závazků jiné osoby, v případě obchodních korporací jde o závazky dané společnosti. V obchodní korporaci je tedy každá osoba, která ručí vlastním majetkem, povinna plnit závazky firmy vůči věřitelům, neplní-li je společnost sama.

To znamená, že pokud například bude mít společnost jako právnická osoba dluhy a nezvládne je splatit z firemního majetku, věřitel může vymáhat peníze přímo po fyzické osobě, která ručí vlastním majetkem.

Vlastním majetkem ručí:

  • fyzické osoby vedené jako OSVČ,
  • společníci a jednatelé s.r.o. (v omezené míře),
  • společníci veřejné obchodní společnosti,
  • komplementáři komanditních společností a komanditisté (v omezené míře),
  • společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Ručení podnikající fyzické osoby – OSVČ

Každá fyzická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost a je vedena jako OSVČ, ručí za pohledávky veškerým svým majetkem.

To znamená, že pokud Vám v rámci provozování podnikatelské činnosti OSVČ vzniknou dluhy, jste jako živnostník povnen je uhradit v plné výši, a to i za použití majetku ve Vašem soukromém vlastnictví.

Tato skutečnost může mnoho lidí, kteří se rozhodnou pro podnikatelskou kariéru, přivést do existenčních problémů, proto je před založením živnosti důležité ručení živnostníka zvážit a důkladně si založení živnosti promyslet. Pokud se teprve rozhodujete, kterou formu podnikání zvolíte, přečtěte si článek o rozdílech mezi OSVČ a s.r.o.

Ručení vlastním majetkem v s.r.o.

Jednou z povinností společnosti s ručením omezeným je odpovědnost za plnění svých závazků. Ručit za pohledávky a závazky společnosti s ručením omezeným může také jednatel, společník či majitel dané firmy (ručení společníků však nastává pouze za speciálních podmínek, které Vám přiblížíme níže).

Jak ručí za závazky s.r.o. jako právnická osoba?

S.r.o. jako právnická osoba odpovídá za své závazky veškerým firemním majetkem, jak udávají nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

V tomto případě se stejně jako u akciové společnosti (a dalších), neoznačuje povinnost firmy plnit své závazky vůči věřitelům pojmem ručení s.r.o., nýbrž jako odpovědnost společnosti, neboť se závazky týkají přímo dané firmy.

Jak ručí za závazky s.r.o. jednatelé?

Od roku 2014, kdy vešel v platnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, může jednatel (statutární orgán) ručit za firemní pohledávky pouze v případě, že ve společnosti došlo k úpadku a o povinnosti ručení statutárního orgánu za závazky společnosti rozhodl soud.

Soud takto určí v případech, kdy jednatel porušil své závazky vůči společnosti a nekonal podle zásad péče řádného hospodáře. Pokud Vás zajímá více, přečtěte si článek o ručení jednatele za závazky s.r.o. Statutární orgán poté ručí za závazky společnosti veškerým svým osobním majetkem.

Odpovědnost jednatele za dluhy společnosti se přitom vztahuje nejen na majetkovou škodu, kterou statutární orgán způsobil, ale také na škodu nemajetkovou, jakou je například újma na jmění (situace, kdy jednatel svou chybou způsobil například zvýšení dluhů firmy).

Jak ručí za závazky s.r.o. společníci?

Jako majitel (společník) s.r.o. ručíte za závazky firmy pouze do výše nesplaceného základního kapitálu. Jakmile kapitál plně splatíte, což musíte udělat do 5 let od vzniku s.r.o., za dluhy společnosti neručíte a Váš osobní majetek je chráněný.

Ručení vlastním majetkem ve v.o.s.

V případě v.o.s. je to jednoduché – společníci veřejné obchodní společnosti ručí za závazky firmy společně a nerozdílně celým svým majetkem stejně jako OSVČ.

Ručení v komanditní společnosti

Komanditní společnost (k.s.) nese stejně jako všechny ostatní obchodní korporace odpovědnost za své závazky a je povinna plnit pohledávky. Toto plnění je omezeno do výše majetku komanditní společnosti – podobně jako v případě odpovědnosti ve společnosti s ručením omezeným. Komanditní společnost je však tvořena dvěma druhy společníků – komplementáři a komanditisty, kteří se různou měrou podílí na ručení za závazky k.s.

Zatímco komandisté ručí za závazky společnosti časově a rozsahově omezeným způsobem, ručení komplementářů je neomezené.

Jak ručí za závazky k.s. komanditisté?

Komanditisté ručí pouze svým vkladem do základního kapitálu komanditní společnosti, a to jen tou částí, která zatím ještě nebyla splacena – takzvanou komanditní sumou (neboli nesplaceným vkladem komandisty). Výše vkladu komandisty se stanovuje při zakládání společnosti ve společenské smlouvě a později je uvedena také v obchodním rejstříku.

Jak ručí závazky k.s. komplementáři?

Komplementáři tvoří statutární orgán komanditní společnosti a ručí za pohledávky společnosti veškerým svým majetkem, tedy i majetkem v osobním vlastnictví.

Toto ručení je navíc tzv. solidární, což znamená, že věřitel může požadovat plnění pohledávek společnosti v plné výši od jakéhokoliv komplementáře komanditní společnosti. Komplementáři jsou povinni ručit za závazky firmy až ve chvíli, kdy je zřejmé, že společnost sama tuto odpovědnost nezvládne.

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás!

Ručení vlastním majetkem je oblastí, kterou by měl každý při zakládání společnosti zvážit. V případě, že Vám něco není jasné a nechcete riskovat, rádi Vám poradíme. Neváhejte se na nás obrátit.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Založení firmy online
Založení firmy online

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy …

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy online na pár kliknutí od 6 993 Kč – a papírování vyřídíme…

Zjistit více Zjistit více
Založení živnosti
Založení živnosti

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás.…

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás. Neztrácejte se v administrativě spojené s ohlášením živnosti…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat