Analýza prostředí firmy: na co myslet, než začnete podnikat?

Start podnikání vyžaduje pečlivou přípravu. Abyste však důležitý krok nedělali naslepo, vyplatí se předem zmapovat prostředí, do kterého se chcete se svým nápadem vrhnout.

Ke zhodnocení situace na trhu se využívají metody strategické analýzy, které zužitkujete nejen při zakládání společnosti, ale i klíčových rozhodnutích v rámci managementu. Díky analýze odhalíte silné i slabé stránky svého podniku, zhodnotíte svoji konkurenci a snadněji stanovíte cenu produktů.

Představíme Vám tři nejoblíbenější metody:


Porterova analýza pěti sil

Porterova metoda pěti sil se zaměřuje na hodnocení konkurence na trhu. Zkoumá rizika, která Vaší firmě hrozí ze strany:

 • stávajících konkurentů;
 • potenciálních konkurentů;
 • substitutů (což jsou alternativy k Vašim výrobkům či službám);
 • dodavatelů;
 • odběratelů.

Každý z oddílů Porterovy analýzy se pak věnuje jednotlivým silám, které v odvětví působí.

Stávající a potenciální konkurenti

Klíčovým bodem analýzy je správné určení konkurence. Ujasněte si proto, s kým reálně budete na trhu soutěžit. Pokud například vyrábíte luxusní vozy, nebudou Vás výrazně ohrožovat producenti nejlevnějších aut.

S vybranými konkurenty následně porovnejte svou nabídku. V čem se Vaše produkty/služby liší? Jak si stojí cenově? Nabízí Vaše konkurence k výrobkům nějaké další služby? Jestliže je trh zaplaven konkurenty s podobnou nabídkou, zákazník při sebemenším problému snadno uteče jinam. Pokud je ovšem konkurentů málo, máte situaci jednodušší.

Srovnání Vám pomůže jasně určit výhody Vašich produktů či služeb oproti těm konkurenčním. Tyto výhody, někdy nazývané unikátní prodejní argumenty (USP), následně využijete i v marketingu.

Kromě stávajících konkurentů by Vás měli zajímat také ti, kteří se na trhu ještě neangažují. Pokud se pohybujete v lukrativním odvětví, kam je snadné vstoupit, brzy se mohou objevit noví hráči. Při plánování proto počítejte s tím, že konkurence přibývá nebo mění svou nabídku, takže srovnání čas od času aktualizujte.

Substituty

Potenciální riziko pro firmu představují také substituty, tedy výrobky a služby, které si může zákazník zvolit jako náhradu. Substitut se přitom může od Vašeho výrobku výrazně lišit – stačí, když uspokojuje stejnou potřebu. Pokud například produkujete čaj, hodí se sledovat i ceny kávy, kterou lidé po ránu pijí místo čaje.

Vliv dodavatelů a odběratelů

Na závěr zhodnoťte vyjednávací pozici důležitých partnerů na svém trhu – dodavatelů a odběratelů. Jak jsou velcí? Jste na některém z nich závislí? Jejich postavení totiž výrazně ovlivní i Vaši pozici na trhu.

Modelový příklad

Výstup z Porter analýzy pro novou oděvní značku může zjednodušeně vypadat takto:

 • Stávající konkurenti. Na trhu s dámskými šaty aktuálně operuje několik větších konkurentů se zavedenou značkou a fungující distribuční sítí, které doplňuje desítka lokálních prodejců. Úroveň stávající konkurence na trhu je tedy poměrně vysoká.
 • Potenciální konkurenti. Segment dámských šatů nepodléhá výraznější regulaci ze strany státu. Vstup na trh ovšem vyžaduje investici do výroby, marketingu i distribuce. Riziko vstupu nových konkurentů na trh je střední.
 • Substituty. Značce dámských šatů konkurují nejen další specializovaní výrobci, ale i velké módní domy s konfekcí, které zpravidla nabízejí výhodnější cenu. Hrozba substitutů je tedy vysoká.
 • Vyjednávací pozice dodavatelů. Na trhu s látkami existuje pouze několik málo spolehlivých dodavatelů, kteří už mají smlouvy uzavřené také s konkurencí. Jejich vyjednávací pozice je tedy poměrně silná.
 • Vyjednávací pozice zákazníků. Dámské šaty nakupuje většina ženské populace, milovnice designových šatů jsou navíc věrné svým oblíbeným značkám a rády si za ně připlatí. Vyjednávací síla zákazníků je tedy malá.

Výstupy z analýzy doporučujeme doplnit o srovnání nabídky nové firmy s nabídkou stávající konkurence.


PESTLE analýza

PESTLE analýza zkoumá okolní prostředí (makrookolí) organizace. Získáte díky ní představu o tom, jaké výzvy Vás ve zvoleném odvětví čekají. PESTLE Vám pomůže odhalit také možné příležitosti pro rozvoj podniku.

Data pro analýzu získáte z právních předpisů, oficiálních reportů (např. od státní správy, Českého statistického úřadu apod.), případně od výzkumných organizací. Řada informací je veřejně dostupná online.

Název metody je akronym z anglického označení vlivů, které na podnik působí:

 • Politické faktory (P) – politická situace v zemi (např. stabilita, korupce), daně, mezinárodní konflikty.
 • Ekonomické faktory (E) – globální ekonomická situace, míra inflace, situace na mezinárodních trzích, politika národní banky.
 • Sociálně-kulturní faktory (S) – demografické vlivy, zvyklosti a společenské trendy, zaměstnanost.
 • Technologické faktory (T) – inovace v oboru, nové technologické trendy (např. digitalizace, rozvoj AI), výzkumné granty.
 • Legislativní faktory (L) – zákony a normy, BOZP aj. předpisy v odvětví, chystané reformy.
 • Ekologické faktory (E) – počasí a klima, geografické vlivy, ekologické předpisy a dotace, tlak na udržitelnost podnikání.

Někdy se používá i základní varianta této metody, PEST analýza, která vypouští legislativní a ekologické faktory.

Zjištěné faktory následně roztřiďte podle toho, zda mají na Vaši firmu pozitivní, nebo negativní vliv, a zhodnotťe se jejich důležitost (např. podle toho, jak velký potenciální dopad mají na Váš podnik).

TIP: Jednotlivé vlivy analyzujete s ohledem na situaci, kterou řešíte. Při zakládání firmy Vás tak budou zajímat jiné faktory než při uvádění nového modelu výrobku na trh.

Při řadě strategických rozhodnutí nehrají některé ze zmíněných faktorů roli (při zakládání reklamní agentury například nutně nepotřebujete zkoumat ekologické faktory). Tyto části analýzy tak s klidem vynechte.

Zjednodušený výstup z analýzy může vypadat například takto:

Typ faktoru Faktor Odhadovaný časový horizont Dopad Důležitost
Politický Nadcházející parlamentní volby 6 měsíců pravděpo-dobně negativní nízká
Evropské dotace v oboru 6–12 měsíců pozitivní střední
Ekonomický Vysoká inflace napříč státy EU 1–3 roky negativní vysoká
Pokles ceny pohonných hmot 0–6 měsíců pozitivní střední
Sociálně-kulturní Stoupající popularita produktů z našeho odvětví 1–2 roky pozitivní vysoká
Domácnosti kvůli inflaci méně utrácejí 1–3 roky negativní vysoká
Technologický Rozvoj AI v oboru 1–5 let pozitivní střední
Pokroky ve výzkumu nových výrobních metod 3 a více let pozitivní střední
Legislativní Nová EU směrnice 12 měsíců negativní vysoká
Chystaná přísnější regulace ze strany státu 6–12 měsíců negativní vysoká
Ekologický Tlak na udržitelnost výroby 1–5 let negativní střední
Dlouhodobé sucho 3 a více let negativní střední

SWOT analýza

SWOT matice je oblíbený analytický nástroj, který Vám pomůže identifikovat silné a slabé stránky budoucího podniku (anglicky Strengths/Weaknesses) i důležité externí faktory, které ho mohou ovlivnit – tedy příležitosti a hrozby (Opportunities/Threats).

Co si pod jednotlivými pojmy představit?

 • Silné stránky (S) – faktory, které Vám dávají náskok oproti konkurenci.
 • Slabé stránky (W) – oblasti, ve kterých se potřebujete zlepšit.
 • Příležitosti (O) – vnější vlivy, které může Vaše firma využít ke svému prospěchu.
 • Hrozby (T) – vnější vlivy, které Vás naopak snadno připraví o zákazníky a zisk.

Jako podklad pro tvorbu SWOT Vám poslouží interní dokumentace (reporty, finanční výkazy atd.), průzkumy trhu nebo statistická data. Hodit se Vám budou také informace z dříve uvedených analýz (výstupy z PESTLE analýzy například pomohou s identifikací příležitostí a hrozeb).

Hodnocení faktorů

Určení faktorů je ovšem pouze prvním krokem SWOT analýzy – záhy přichází na řadu jejich hodnocení. To Vám napoví, na které z vlivů se prioritně zaměřit. Hodnocení obvykle probíhá v týmu.

Silné a slabé stránky zhodnotíte podle toho, jak jsou při řešení aktuální strategické otázky důležité. V praxi to probíhá třeba tak, že každý z členů týmu rozdělí mezi zjištěné přednosti/slabiny 100 bodů. Ty s největším počtem bodů jsou pak nejvýznamnější.

Příležitosti a hrozby hodnotíte podle jejich dopadu a pravděpodobnosti vzniku. Nejdůležitější jsou potom ty příležitosti/hrozby, které podnik ovlivní nejsilněji a které velmi pravděpodobně nastanou.

Nejvýznamnější faktory sepište do tabulky, kterou později využijete k tvorbě strategie. Jednoduchá SWOT s konkrétními příklady vypadá třeba takto:

Silné stránky (S) Slabé stránky (W)
Nízká cena Vyšší cena
Výborná dostupnost služeb Pomalá distribuce
Inovativní produkt Poruchovost výrobku
Dobrá pověst značky Neznámost značky
Skvělý zákaznický servis Omezené výrobní kapacity
Příležitosti (O) Hrozby (T)
Příznivá ekonomická situace Růst cen materiálů kvůli inflaci
Módní trendy Změny zákaznických preferencí
Rozvoj AI nástrojů v oboru Kroky konkurence
Evropské dotace pro naše odvětví Problémy na světových trzích
Mezera na trhu Nová legislativa/regulace v oboru


Chcete rozjet vlastní podnikání?

Analýzou celý proces teprve začíná. Přečtěte si podrobnosti o tom, jak vytvořit úspěšný byznys plán (včetně vzoru ke stažení zdarma). A pokud už máte své podnikání rozmyšleno, rádi Vám pomůžeme založit společnost po formální stránce. Zanechte nám zprávu a domluvíme se na detailech.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Založení firmy online
Založení firmy online

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy …

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy online na pár kliknutí od 6 993 Kč – a papírování vyřídíme…

Zjistit více Zjistit více
Založení živnosti
Založení živnosti

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás.…

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás. Neztrácejte se v administrativě spojené s ohlášením živnosti…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat