Změna v obchodním rejstříku: nejčastější důvody a postup

Pokud jednáte za obchodní korporaci, během své podnikatelské činnosti obvykle narazíte na situaci, kdy je třeba upravit určitý údaj v obchodním rejstříku (OR). Přiblížíme Vám nejčastější důvody, kdy dochází ke změně zápisu v OR, i jak změnu prakticky provést.

Veškeré údaje povinně i volitelně zapsané do obchodního rejstříku musí být neustále aktuální a platné. V průběhu podnikání však přirozeně dochází ke změnám. A tak je třeba mít na paměti, že bychom tyto změny měli bezodkladně nahlásit rejstříkovému soudu.

Nejčastěji měněné údaje v OR

Pokud jste někdy zapisovali společnost nebo sami sebe do obchodního rejstříku, neminulo Vás vyplnění kolonek se základními údaji jako:

 • obchodní firma (název),
 • místo podnikání (sídlo),
 • právní forma,
 • předmět podnikání.

Dále jste zapisovali také:

 • statutární orgán (u s.r.o. jednatel/é, u a.s. představenstvo nebo správní rada), počet jeho členů a způsob jednání,
 • prokuru, pokud byla udělena,
 • společníky či akcionáře,
 • výši základního kapitálu (u a.s. je navíc uvádíte i počet akcií a nominální hodnotu každé akcie),
 • dozorčí radu a její členy (u a.s. povinně, u s.r.o. volitelně),
 • ostatní skutečnosti.

Tyto údaje tedy z logiky věci nejčastěji podléhají změnám. Při tom rozlišujeme, zda žádáme o zápis údaje, jeho změnu či úplný výmaz.

TIP: Řešíte aktuálně změnu názvu společnosti nebo jejího sídla? Podívejte se na naše články o přejmenování firmy či přesídlení společnosti s detailními informacemi, které Vás těmito změnami společenské smlouvy provedou krok za krokem.

Nastala změna, co teď?

Změnili se ve Vaší společnosti jednatelé, plánujete navýšit základní kapitál nebo třeba přesunout své sídlo na atraktivnější adresu? Pak byste měli všechny tyto úpravy promítnout do obchodního rejstříku ideálně ve lhůtě 15 dnů od data změny.

Tato lhůta však může být individuálně i delší, protože samotnému hlášení změn typicky předchází několik kroků a úprav stěžejních dokumentů (například pokud potřebujete aktualizovat listiny, které tvoří nedílnou součást příloh pro změnu zápisu v OR a jejichž vyhotovení Vám zabere více času).

1. Svolání valné hromady

Nejprve svolejte valnou hromadu. Ta představuje nejvyšší statutární orgán společnosti a má pravomoc rozhodovat o změně zakladatelské listiny či společenské smlouvy (pokud má s.r.o. více zakladatelů), respektive stanov v případě a.s.

Svolání valné hromady provádíte jako jednatel/é písemnou pozvánkou, kterou odešlete všem společníkům nejméně 15 dnů před termínem jejího konání.

TIP: Tápete, jak napsat pozvánku na valnou hromadu a co při tom nezanedbat? Sepsali jsme pro Vás návod, jak a kdy svolat valnou hromadu, plný nejdůležitějších informací, včetně vzorové pozvánky ke stažení.

Nezapomeňte, že valná hromada musí proběhnout za přítomnosti notáře, který z ní vyhotoví zápis. Ten následně použijete jako podklad pro změnu zápisu v obchodním rejstříku.

2. Inteligentní formulář Ministerstva vnitra

Jako druhý krok při žádosti o změnu v OR doporučujeme využít tzv. inteligentní formulář Ministerstva vnitra. Ten má elektronickou podobu a průběžně kontroluje správnost a úplnost vyplněných údajů.

Formulář je plně interaktivní a obsahuje dvě části:

 1. Předmětnou část, kde vyplníte, o jakou změnu, zápis či výmaz údaje z OR konkrétně jde.
 2. Závěrečnou část, která obsahuje údaje o Vás jakožto navrhovateli změny, datum, ke kterému má být změna provedena, a seznam příloh.

Hotový formulář si můžete uložit pro případné úpravy či jej rovnou elektronicky odeslat. Nejsnazší způsob elektronického podání je přes Vaši datovou schránku. Také ho můžete odeslat e-mailem podepsaný Vaším elektronickým podpisem (u s.r.o. všech jednatelů, u a.s. všech členů představenstva nebo správní rady).

Alternativně si můžete formulář stáhnout ve formátu PDF, vytisknout a společně se všemi přílohami odeslat příslušnému rejstříkovému soudu. Tím je krajský soud regionu, ve kterém má Vaše firma sídlo. Pouze v případě Prahy je rejstříkovým soudem Městský soud v Praze, a ne Krajský soud v Praze.

TIP: Pokud na změnu společenské smlouvy pospícháte, je výhodné vše provést přes notáře. Ten jediný může (za splnění konkrétních podmínek) provést zápis do obchodního rejstříku ve stejný den, kdy vyhotoví podkladový notářský zápis.

Lhůty, poplatky a shrnutí postupu změny v OR

 1. Pokud plánujete změnu ve svém podnikání, jako například změnu sídla, názvu, změnu ve skladbě společníků či členů dozorčí rady, případně zvýšení základního kapitálu nebo naopak vstup do likvidace, začněte svoláním valné hromady.
 2. Pozvánku na valnou hromadu rozešlete nejméně 15 dnů před jejím konáním a nezapomeňte na notáře.

 3. Notář od Vás bude před zasedáním valné hromady potřebovat aktuální výpis z OR, zakladatelský dokument a průkazy totožnosti všech společníků.
 4. Dokumenty notáři pošlete maximálně 5 pracovních dnů před termínem valné hromady.

 5. Následně použijete změněný zakladatelský dokument, zápis od notáře a inteligentní formulář Ministerstva vnitra.
 6. Všechny tyto dokumenty odešlete ve lhůtě 15 dnů od konání valné hromady příslušnému rejstříkovému soudu. Poplatek za změny, výmaz nebo doplnění zápisu v obchodním rejstříku činí 2 000 Kč bez ohledu na počet změn uvedených v návrhu.

 7. Rejstříkový soud má 5 pracovních dnů od podání návrhu, aby o požadované změně rozhodl. Rozhodnutí nabývá právní moci až po jeho doručení zpět Vám.

TIP: Plánujete-li provést více změn v rámci stejné společnosti, je určitě praktické zkusit je skloubit do jedné žádosti.

S vyřízením změny Vám pomůžeme

Celým procesem Vás bezproblémově provedou naši specialisté. Vyberte si z řešení změn v existujících společnostech nebo se nám ozvěte prostřednictvím kontaktního formuláře níže. Úpravy ve Vašem podnikání rádi vyřídíme za Vás.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat