Daňové novinky 2023: změny se dotknou DPH i paušální daně

K 1. prosinci 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 366/2022 Sb. známý také jako „daňový balíček 2023“, který nabývá účinnosti 1. ledna 2023. Obsahuje celou řadu novelizací stávající legislativy v oblasti DPH nebo daně z příjmu fyzických a právnických osob. Přečtěte si, co se mění.

Změny v DPH: vyšší limit pro povinnou registraci

Vedle drobných úprav v případě sankcí a lhůt při nepodání kontrolního hlášení ve vybraných případech (úprava znění ustanovení § 101j) je hlavní novinkou zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu na 2 miliony Kč.

V této souvislosti bylo vydáno i několik přechodných ustanovení, která platí od 1. prosince 2022 a řeší (de)registraci plátců s výší obratu mezi původní a novou hodnotou.

Jde zejména o následující situace:

 • Osoba povinná k dani se nestává automaticky plátcem DPH a nevznikají jí žádné povinnosti, když v období mezi prosincem 2021 a listopadem 2022 nebo lednem 2022 a prosincem 2022 překročí obrat ve výši 1 mil. Kč, ale nikoliv 2 mil. Kč.
 • Pokud plátce DPH uvažuje o zrušení stávající registrace k DPH, např. z důvodu zvažovaného přechodu na paušální daň z příjmů od nového roku 2023 (za předpokladu, že nedosáhne obratu 2 mil. Kč), žádost o deregistraci musí podat správci daně nejpozději 8. prosince 2022, tedy do 5 kalendářních dnů chvíle, kdy přechodná ustanovení vstoupila v platnost.

Chcete zrušit svou registraci k DPH? Žádost podejte elektronicky prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici v portálu Mojedane.cz v sekci Registrace → Žádost o zrušení registrace. V případě deregistrace je třeba upravit odpočty DPH u přijatých plnění, která si plátce v minulosti vynárokoval (např. pořízený dlouhodobý majetek nebo zásoby).

Pro více podrobností o změnách v DPH se poraďte se svou účetní či daňovým poradcem nebo si přečtěte celý informační dokument od Generálního finančního ředitelství.

Změny daně z příjmů právnických osob: nejen windfall tax

Co v roce 2023 čeká společnosti a další právnické osoby?

 • Největší novinkou v oblasti DPPO je zavedení tzv. windfall tax, tedy daně z mimořádných zisků. Týká se především bankovního a energetického sektoru.
 • Došlo také k prodloužení tzv. mimořádných odpisů. Ty bude možné aplikovat na vybrané druhy majetku až do 31. prosince 2023.
 • Novela přináší ustanovení §30d, které je zaměřeno na specifické situace v případě nemovitých kulturních památek.
 • Dále bylo schváleno zpřesňující znění zákona ohledně daňového osvobození bezúplatných příjmů v situaci, kdy dojde k nabytí nemovité věci od obce (vztahuje se zejména na bytová družstva).

Poznámka: Očekává se i úplné zrušení elektronické evidence tržeb (EET). Tuto úpravu již schválila poslanecká sněmovna a nyní ji bude projednávat senát.

Změny daně z příjmů fyzických osob: nově tři pásma paušální daně

Novinky ovlivní i živnostníky a zaměstnance:

 • Byla schválena úprava paušální daně, kterou mohou využívat podnikající fyzické osoby. Nově existují tři příjmová pásma, na základě kterých pak bude stanovena různá výše paušální daně, resp. v ní obsažených odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
 • Do paušální daně se promítá i zvýšený limit pro povinnou registraci k DPH. Paušální daň (v nejvyšším pásmu) nyní tak mohou využívat OSVČ neplátci DPH s obratem až do 2 milionů Kč. Původně byla určena jen podnikatelům s obratem do 1 mil. Kč.
 • Dále se u fyzických osob zvyšuje obecná hranice příjmů, od které mají povinnost podat daňové přiznání, a to z 15 000 Kč na 50 000 Kč za rok.
 • Změny doznal i roční limit u povinnosti podávat přiznání na příjmy dosažené mimo zaměstnání, který se nově stanovuje na 20 000 Kč místo původních 6 000 Kč.
 • Drobné změny se dotkly i osvobozených příjmů, kdy se osvobození od daně může nově aplikovat i na příjem dosažený nabytím nemovité věci od obce (za určitých podmínek) či v případě odměny za výkon funkce člena volební komise.

TIP: Jako každý rok, ani letos se OSVČ nevyhnou zvýšení minimálních odvodů. Přečtěte si více o tom, jak se mění zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2023.

Účetnictví a daně s odborníky

Nevíte si rady se změnami nebo se konečně chcete zbavit složité administrativy? Obraťte se na nás a objednejte si konzultaci nebo rovnou kompletní vedení účetnictví či daňové evidence.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat