Jak zveřejnit účetní závěrku přes finanční úřad?

Díky novele zákona o účetnictví můžete od roku 2022 požádat finanční úřad, aby předal účetní závěrku Vaší společnosti rejstříkovému soudu, který ji zveřejní ve sbírce listin. Chcete tuto možnost využít, a usnadnit si tak práci? Zjistěte, jak postupovat.

Co obsahuje účetní závěrka a kdo ji musí zveřejnit?

Účetní závěrka standardně obsahuje rozvahu, výsledovku (výkaz zisku a ztrát), přehledy o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu a přílohu. Ve sbírce listin ji musí zveřejnit účetní jednotky zapsané ve veřejných rejstřících, zejména v obchodním, a proto se povinnost týká především společností.

  • Mikro a malé účetní jednotky zveřejňují rozvahu a přílohu k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu.
  • Velké účetní jednotky s povinným auditem musí kromě zprávy auditora zveřejnit také výroční zprávu a zprávu o vztazích.

Kromě firem se povinnost zveřejnění účetní závěrky vztahuje například i na SVJ, spolky či nadace, ale ty nemohou nový způsob zveřejnění využít. Předání účetní závěrky přes správce daně (finanční úřad, FÚ) je totiž určeno pouze obchodním korporacím, mezi které se řadí společnosti s ručením omezeným, akciové, veřejné obchodní a komanditní společnosti a družstva.

Novinku tedy ocení hlavně mikro a malé společnosti, protože už nyní předávají výkazy finančnímu úřadu v rámci přiznání k dani z příjmu právnických osob. Nevíte, jak poznat, zda je subjekt malý, nebo velký? Přečtěte si článek o velikostech účetní jednotky.

Podmínky zveřejnění závěrky přes správce daně

Nejprve se ujistěte, že splňujete podmínky pro zveřejnění přes FÚ:

  • odevzdáváte účetní závěrku obchodní korporace;
  • podáváte daňové přiznání k DPPO elektronicky včetně všech příloh.

Jak postupovat, aby finanční úřad poslal Vaši účetní závěrku rejstříkovému soudu?

  1. K formuláři daňového přiznání přiložte tiskopis „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“. Nebo to za Vás může udělat účetní či daňový poradce – podle vyjádření finanční správy k tomu nepotřebuje speciální plnou moc.
  2. V tiskopisu vyplníte své IČ a rozsah závěrky, tzn. specifikujete dokumenty, které chcete zveřejnit. Pozor, je na Vaší odpovědnosti ověřit, zda splňují zákonné požadavky a jsou ve správném rozsahu. Správce daně dokumenty pouze předá tak, jak jste uvedli v žádosti – nebude je kontrolovat.
  3. Můžete si také zažádat o e-mailové potvrzení, že k předání závěrky rejstříkovému soudu skutečně došlo. Stačí ve formuláři vyplnit Vaši e-mailovou adresu.

Ukázka e-mailového potvrzení

V návaznosti na Váš požadavek sdělujeme, že správce daně v souladu s § 21b odst. 6 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předal účetní závěrku rejstříkovému soudu dne …,

a to v rozsahu požadovaném v žádosti a v rozsahu příloh, jak byly přiloženy k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob daňového subjektu DIČ ... za zdaňovací období od … do … podanému dne …

Žádost o zveřejnění účetní závěrky správcem daně není možné podat samostatně. Jestliže jste daňové přiznání už poslali a na žádost zapomněli, můžete využít opravné daňové přiznání a k němu žádost přidat. Je to však možné pouze ve lhůtě pro řádné podání daňového přiznání.

TIP: Další podrobnosti najdete v článku o účetních závěrkách – například se dozvíte, které další způsoby podání existují nebo jaké sankce Vás čekají, když závěrku nezveřejníte včas.

Kdy bude účetní závěrka zveřejněna?

Svou povinnost zveřejnit účetní závěrku máte splněnou už okamžikem podání žádosti finančnímu úřadu za předpokladu, že jste dodrželi podmínky (jde o obchodní korporaci, podáváte DP elektronicky a žádost je jeho přílohou, závěrka má požadovaný formát a strukturu).

A kdy se objeví ve sbírce listin?informací finanční správy vyplývá, že když splníte podmínky pro podání žádosti, předá účetní závěrku v požadovaném rozsahu bez zbytečného odkladu a předpokládá, že nebude docházet k prodlení. Co to znamená, ví jen finanční správa – konkrétní lhůtu neuvádí.

Každopádně FÚ nemůže závěrku poslat rejstříkovému soudu dříve, než uplyne lhůta pro podání daňového nebo dodatečného daňového přiznání. Pro lepší představu o rychlosti Vám pomůže příklad z naší praxe: daňové přiznání s žádostí o zveřejnění účetní závěrky jsme za klienta odeslali v dubnu a v září přišlo potvrzení od finančního úřadu, že dokumenty předal rejstříkovému soudu.

Nevíte si rady s účetní závěrkou nebo DPPO?

Nelamte si hlavu se zdlouhavou administrativou. Napište nám a objednejte si vedení účetnictví! Pohlídáme za Vás účetní i daňové termíny, abyste vše splnili v pořádku a včas. Ozvěte se nám prostřednictvím kontaktního formuláře a domluvíme se na detailech.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat