Podnikání cizince v ČR – kdy stačí živnost a kdy založit firmu?

Cizinec může v ČR začít podnikat hned několika způsoby a v tomto článku se podíváme na dva nejčastější – živnost a společnost s ručením omezeným. Jak se liší podnikání s živnostenským oprávněním (dříve živnostenský list) od založení vlastní firmy? Jaké výhody a nevýhody obě varianty nabízejí?

Když cizinec zvažuje zahájit podnikání v ČR a zatím podnikatelem není, nejčastěji se rozhoduje mezi živností a firmou. Pro zahraniční osoby, které už podnikají v jiné zemi a plánují expanzi do ČR, jsme připravili souhrnný článek o rozdílech mezi odštěpným závodem a založením nové firmy.

Živnostenské oprávnění (ŽL) pro cizince

Nejdříve si řekněme, že živnostenský list jako takový již do ruky nedostanete. Místo něj obdržíte výpis z živnostenského rejstříku vydávaný živnostenským úřadem.

Z definice živnosti vyplývá, že jde o poskytování služeb, prodej výrobků a další činnosti provozované samostatně, na své jméno a odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Živnostenské oprávnění se tak může cizinci hodit jak v případě doučování cizího jazyka, tak k vykonávání jiné soustavně výdělečné činnosti.

Podmínky získání živnosti pro cizince v Česku

Cizinec musí až na jednu výjimku splnit stejné podmínky pro založení živnosti jako kdokoliv jiný:

  • být starší 18 let,
  • prokázat bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů,
  • splnit odbornou způsobilost u jiné než volné živnosti,
  • předložit doklad o legálnosti pobytu v ČR (vízum, rozhodnutí nebo průkaz o povolení k pobytu) – to se týká pouze cizinců ze států mimo Evropský hospodářský prostor, např. z Ukrajiny.

Při založení živnosti cizinec potřebuje tyto dokumenty:

  • pas,
  • výpis z rejstříku trestů v rodné zemi (mladší 90 dní, přeložený a úředně potvrzený),
  • doklad o pobytu (pro cizince mimo EHP),
  • souhlas s místem podnikání (pokud není cizinec sám majitelem prostor),
  • doklad o odborné způsobilosti u jiných než volných živností (nebo stanovení odpovědného zástupce),
  • doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1 000 Kč.

Proces zakládání živnosti pro cizince je potom poměrně jednoduchý, stačí vyplnit registrační formulář na jakémkoliv živnostenském úřadě nebo Czech Pointu. Finanční úřad, zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení jsou dalšími nutnými zastávkami. Pokud Vás zajímají detaily, více informací najdete na stránce o založení živnosti, kde nás můžete zároveň kontaktovat a využít naši odbornou pomoc.

Výhody živnosti

Založení živnosti je administrativně nenáročné, levné a je to nejrychlejší cesta k zahájení podnikání. Cizinci ze států Evropského hospodářského prostoru nemusí dokládat povolení k pobytu, na celém území se totiž mohou volně pohybovat a podnikat. Snadná je i následná administrativa, a to především při využití paušální daně pro OSVČ, ta totiž pokrývá veškeré odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně daně z příjmu.

Nevýhody živnosti

Nevýhody podnikání s živnostenským oprávněním vyplývají z jeho samotné podstaty a týkají se ručení vlastním majetkem. Živnostník v tomto případě ručí veškerým svým majetkem, takže případné problémy v podnikání se mohou snadno přelít do existenčních.

Minusem je také fakt, že cizinci s bydlištěm mimo EHP k založení živnosti potřebují získat doklad o pobytu, např. vízum, rozhodnutí nebo průkaz o povolení k pobytu. Pokud ho nemají, musí navštívit více úřadů a předložit řadu dokumentů.

Založení firmy cizincem

Druhou nejčastější variantou podnikání cizinců na území ČR je založení vlastní firmy, typicky společnosti s ručením omezeným. Po řadě novel je tento způsob levnější a snazší než dříve, proto se k vytvoření nové firmy uchyluje stále více cizinců. Jde především o případy, kdy tento způsob přináší dostatečné výhody v podobě ochrany majetku podnikatele či daňové optimalizace, aby se vyplatilo investovat více času a peněz do založení společnosti a jejího následného provozu.

Podmínky založení české s.r.o. cizincem

Zakládání s.r.o. cizincem a občanem ČR se odlišuje jen minimálně. Zdržení může nastat u výpisu z rejstříku trestů ze zemí mimo EU nebo při zakládání bankovního účtu, který je nutno mít při složení základního kapitálu vyššího než 20 000 Kč. Podrobnosti o založení společnosti s ručením omezeným cizincem jsme rozepsali v článku o podnikání zahraniční osoby v ČR.

Cizincům doporučujeme využít služeb odborníků, s jejichž pomocí firmu založí rychleji a často i levněji než svépomocí. Zajímají Vás detaily? Přečtěte si srovnání procesu založení firmy po vlastní ose a se specializovanou firmou.

Výhody s.r.o.

Mezi typické výhody s.r.o. oproti živnosti patří právě ochrana majetku podnikatele, protože v případě s.r.o. ručí pouze majetkem firmy, nikoliv celým svým jměním. Od roku 2014 toto však platí pouze v případě, že ke škodě nedošlo z důvodu jednání statutárního orgánu, které by bylo v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Společnost s ručením omezeným je často vnímána důvěryhodněji, nabízí pokročilé možnosti daňové optimalizace a řadu dalších výhod oproti živnosti.

Cizinec v roli jednatele ani společníka při založení s.r.o. nemusí předkládat doklady o povolení k pobytu na území ČR, ani když pochází ze státu mimo EHP. Živnostenské oprávnění je v případě s.r.o. vydáváno přímo společnosti, nikoliv společníkovi nebo jednateli. Výjimkou je provozování živnosti s.r.o. prostřednictvím odpovědného zástupce při vázaných, řemeslných a koncesovaných živnostech – pokud je odpovědným zástupcem cizinec, vztahují se na něj výše uvedené podmínky pro získání živnosti.

Nevýhody s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným je časově náročnější. Zároveň vyjde dráž, protože dodatečné poplatky úřadům a návštěva notáře něco stojí. Společnost také musí vést účetnictví, každoročně pořádat valné hromady a zveřejňovat účetní závěrku.

Shrnutí: živnost versus založení firmy.
Co je pro cizince lepší?

Cizinec má na výběr dva základní způsoby, jak bude na území ČR podnikat. Založení živnosti je rychlé a levné, nese s sebou ale zároveň riziko v případě finančních problémů, protože živnostník ručí veškerým svým majetkem. I tak je ale tento způsob velmi populární a v ČR na živnost podniká přes 100 tisíc cizinců.

Druhou variantou je založení společnosti s ručením omezeným, které je administrativně a finančně náročnější, redukuje ale riziko podnikání, jelikož jednatel ručí jen majetkem společnosti. Navíc přináší i možnost daňové optimalizace a vyšší důvěryhodnost v očích zákazníků a dodavatelů.

Ocenili byste pomoc specialistů se zahájením podnikání v ČR? Neváhejte se na nás obrátit, tým našich odborníků Vám pomůže porovnat, která varianta bude ve Vašem případě výhodnější. Zároveň podáme pomocnou ruku i při vyřízení živnostenského listu pro cizince nebo při založení firmy.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Založení firmy online
Založení firmy online

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy …

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy online na pár kliknutí od 6 993 Kč – a papírování vyřídíme…

Zjistit více Zjistit více
Založení živnosti
Založení živnosti

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás.…

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás. Neztrácejte se v administrativě spojené s ohlášením živnosti…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat