První kroky majitele firmy: jaké máte povinnosti?

Sepsali jste společenskou smlouvu a vyřídili zápis do obchodního rejstříku (OR) – tím však papírování spojené s novou s. r. o. bohužel nekončí. Záhy Vás čekají další správní i daňové povinnosti. Pomůžeme Vám se v nich vyznat.

Daňové povinnosti

Mezi první administrativní nezbytnosti, které jako majitel nově vzniklé společnosti musíte řešit, patří registrace k daním. Vyřídíte je online přes portál Moje Daně.

Týkat se Vás budou zejména tyto daně:

  • daň z příjmu právnických osob (DPPO) – povinná pro každou firmu,
  • daň z příjmu fyzických osob (DPFO) – pokud budete mít zaměstnance,
  • daň z přidané hodnoty (DPH) – jakmile dosáhnete výše obratu pro povinnou registraci, nebo se k ní můžete přihlásit dobrovolně.

Daň z příjmu právnických osob

K DPPO se musí nová firma registrovat do 15 dnů od svého vzniku. Daň z příjmu odvádí povinně každá společnost – sazba činí 21 % z daňového základu. Ten vychází z výsledku hospodaření stanoveného na základě účetnictví.

Datum splatnosti DPPO odpovídá termínu odevzdání daňového přiznání. To musíte podat každoročně, vždy do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (což je nejčastěji konec roku). Lhůta se prodlužuje na 4 měsíce, pokud přiznání podáte elektronicky, eventuálně 6 měsíců, pokud ho za Vás podává daňový poradce nebo advokát na základě plné moci.

V prvním roce podnikání platíte daň najednou při podání daňového přiznání, počínaje druhým rokem pak obvykle začnete odvádět pravidelné zálohy, které se odvíjejí od výše deklarované daně. Detailněji téma rozebíráme v článku o registraci k dani z příjmu právnických osob.

Daň z příjmu fyzických osob

Plánujete přijmout zaměstnance? Jako firma budete rovněž odvádět daň z jejich příjmů, a to buď ve formě daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně, kterou uplatníte také při výplatě podílů na zisku společnosti. Stanete se tak plátcem DPFO. Ani zde se neobejdete bez vyplnění registračního formuláře (který je společný pro DPPO i plátcovství DPFO).

Daň z přidané hodnoty

Coby nová firma začínáte podnikat jako neplátce DPH. K DPH se povinně přihlašují až osoby povinné k dani, jejichž obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 2 000 000 Kč.

Jsou ovšem i situace, kdy se vyplatí se k DPH přihlásit dobrovolně, Vaši žádost však musí schválit finanční úřad. V obou případech se nevyhnete registraci, měsíční agendě (zejména podávání daňového přiznání a kontrolního hlášení) a samotné platbě daně, pokud dle přiznání vyjde daňová povinnost.

Váháte, zda se k DPH přihlásit? Přečtěte si, kdy se hodí být plátcem DPH.

Tip! Registraci k DPPO a plátcovství DPFO můžete provést vyplněním jednotného formuláře „Přihláška k registraci pro právnické osoby” v sekci Registrace na webu finanční správy. Registraci k DPH je nutné provést zvlášť pomocí formuláře v téže sekci.


Účetní povinnosti

Kromě daní musíte jakožto majitel nové firmy vyřešit také otázku vedení účetnictví a povinností, které s ním souvisejí, např. sestavení účetní závěrky a finančních výkazů, případně audit.

Vedení účetnictví

Zákon vyžaduje, abyste vedli podvojné účetnictví v plném rozsahu. Na Vás je, zda na tuto agendu zaměstnáte vlastní účetní nebo si ji najmete externě.

Hledáte odborníky na vedení účetnictví? S účetní agendou Vám rádi pomůžeme. Stačí nám napsat zprávu.

Zveřejňování závěrky

Obchodní korporace včetně s. r. o. mají ze zákona rovněž povinnost zveřejnit svou účetní závěrku v obchodním rejstříku. Jak to v praxi probíhá?

Uzavřete účetní knihy a vytvoříte následující dokumenty:

  • rozvahu,
  • výkaz zisku a ztrát (neboli výsledovku),
  • přílohu,
  • přehled o finančních tocích (cash flow),
  • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Povinný rozsah účetní závěrky se liší dle velikosti firmy. Mikro a malé účetní jednotky mají práci jednodušší – nemusí totiž vyhotovovat dokumenty č. 4 a 5.

Písemnosti pak elektronickou cestou (nejčastěji přes datovou schránku) zašlete rejstříkovému soudu. Na splnění této povinnosti máte 12 měsíců od uzavření účetních knih. To znamená, že je dokumenty nutné soudu zaslat nejpozději před koncem následujícího roku. Podrobněji téma shrnujeme v článku o zveřejňování účetních závěrek.

Výplata podílu na zisku

Pokud se Vám v podnikání bude dařit, firma začne generovat první zisky. Ty pak můžete samozřejmě rozdělit mezi jednotlivé společníky. Je ovšem nutné vše provést předepsaným způsobem a také řádně odvést daň, pokud tedy vznikne daňová povinnost.

Váháte, jak na to? Pomůže Vám náš návod, jak vyplatit peníze z firmy.


Povinnosti zaměstnavatele

Vaše nová firma dříve či později najme první zaměstnance. Až k tomu dojde, administrativní kolotoč se znovu roztočí. Budete sepisovat pracovní smlouvy, případně se zaměstnanci podepisovat také Prohlášení o zdanitelných příjmech. Nevyhnete se ani již zmíněné registraci k plátcovství daně z příjmů ze závislé činnosti (eventuálně i srážkové daně). Sražená daň se také každoročně vyúčtovává.

Kromě finančního úřadu se musíte jako novopečený zaměstnavatel zaregistrovat také u České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. Máte na to 8 dní od navázání smluvního vztahu s pracovníkem. Poté Vás čekají povinnosti z oblastí bezpečnosti práce a požární ochrany.


Administrativní povinnosti

Závěrem zmíníme ještě několik nezbytností, na které se občas zapomíná.

Označení sídla a provozovny

Máte povinnost označit sídlo i provozovnu svého podniku IČem a názvem společnosti. V oficiálním sídle firmy musíte rovněž přebírat korespondenci a mít platný písemný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla své firmy. Přečtěte si, co musí souhlas majitele s umístěním sídla obsahovat.

Datová schránka

Při zápisu firmy do obchodního rejstříku Vám také stát (potažmo Česká pošta) automaticky vytvoří datovou schránku na webu Mojedatovaschranka.cz, kterou musíte využívat ke komunikaci s úřady. Vyřizují se zde i podání vůči správci daně a dalším orgánům státní správy. Právě sem Vám také budou chodit různé obsílky a upozornění. Více se o nich dočtete v článku o datových schránkách.

Pozor! Na většinu zpráv, které Vám od státní zprávy do schránky přijdou, se vztahuje tzv. fikce doručení. To znamená, že se po 10 dnech automaticky považují za doručené – a to i v případě, že jste v této době schránku vůbec neotevřeli. Abyste důležité zprávy nepřehlédli, doporučujeme si ve schránce nastavit zasílání upozornění o příchozí poště.

Evidence skutečných majitelů

Další povinnosti pro Vás vyplývají ze zákona o evidenci skutečných majitelů. Podle něj musí firmy uvádět údaje o skutečných majitelích a vlastnické struktuře do registru Evidence skutečných majitelů.

Jestliže ve Vašem podniku figurují společníci (fyzické osoby) s podílem nad 25 %, rejstříkový soud je do evidence zapíše automaticky. Firmy s komplikovanější vlastnickou strukturou nebo většinovým vlastníkem ze zahraničí si však musí o zápis požádat samy skrze stránky eJustice. Zajímá Vás více? Přečtěte si náš článek o zákoně o evidenci skutečných majitelů.

Svolání valné hromady

Valná hromada tvoří nejvyšší orgán s. r. o. Proto se musí alespoň jednou ročně sejít, aby schválila účetní závěrku společnosti a případně projednala další organizační záležitosti. Na valnou hromadu je nutné pozvat všechny společníky – a to písemně. Další podrobnosti shrnujeme v článku o svolání valné hromady.

Poznámka: Kromě obecných povinností se Vás dotknou také pravidla, která vyplývají z legislativy pro konkrétní obor Vašeho podnikání. Pokud se tedy zabýváte například potravinářstvím, důkladně si prostudujte hygienické předpisy a vyhlášky.


Na první kroky nemusíte být sami

Začátky podnikání připomínají spletitou džungli – nebojte se proto obrátit na profesionály, kteří se v ní dobře orientují. V Jake&James Vám rádi pomůžeme s daňovými povinnostmi i s vedením účetnictví. Stačí se nám ozvat pomocí formuláře níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat