OSVČ, nebo s.r.o. Zjistěte, co je pro Vás výhodnější

Chcete začít podnikat, ale nevíte, zda je lepší založit živnost, nebo rovnou firmu? Připravili jsme pro Vás srovnání nejčastějších forem podnikání v Česku! Prohlédněte si rozdíly, přečtěte si výhody a nevýhody i konkrétní praktické příklady. Věříme, že na konci článku budete mít jasno, kterou cestou se vydat.

Kompletní srovnání: firma versus živnost


PARAMETR S.R.O. ŽIVNOST
Typ subjektu právnická osoba fyzická osoba
Počet podnikajících osob 1 až 50 společníků 1
Minimální základní kapitál 1 Kč neurčuje se
Odpovědnost za dluhy nízká (po splacení základního kapitálu majitel s.r.o. neručí osobním majetkem) vysoká (OSVČ ručí veškerým svým osobním majetkem)
Název subjektu volitelný (nesmí být zaměnitelný s jinou společností) Vaše jméno a příjmení
Postavení v obchodních vztazích působí profesionálně jako instituce může působit důvěryhodněji díky ručení vlastním majetkem
Účetnictví administrativně náročnější (musí vždy vést účetnictví + zveřejňovat účetní závěrku) méně administrativně náročné (vede až při obratu nad 25 mil., jinak daňová evidence, paušální daň nebo paušální výdaje, kdy stačí evidovat příjmy)
Daně a odvody 21% daň ze zisku, 15% srážková daň z podílu společníků na zisku 15% daň z příjmu, od začátku podnikání platí zálohy na sociální a zdravotní pojištění
Prodej nebo převod je možný obtížný
Časová náročnost založení s poradenskou firmou cca do týdne, lze i expresně do 24 h, svépomocí v řádu týdnů zpravidla ihned (ohlašovací živnost)
Cena založení obvykle 6–10 000 Kč (záleží, zda využijete služby specialistů, nebo zakládáte svépomocí) od 1 000 Kč (správní poplatek na úřadě – jediný výdaj v případě, že si živnost vyřizujete sami)
Právní úprava Zákon o obchodních korporacích Živnostenský zákon

Výhody a nevýhody s.r.o. a živnosti

Nyní máte představu, v čem se OSVČ a firma liší. Pojďme se podrobně podívat na nejdůležitější oblasti.


Ručení za závazky

Nejvýraznějším rozdílem mezi živnostníkem a majitelem firmy je způsob ručení. Jako OSVČ za své obchodní závazky ručíte celým osobním majetkem. Může se tak lehce stát, že se kvůli podnikání dostanete do existenčních problémů. Jediný způsob, jak riziko omezit, je komerční pojištění profesní odpovědnosti, které je však při vysokém obratu poměrně drahé.

Jako majitel (společník) s.r.o., ručíte za závazky firmy pouze do výše nesplaceného základního kapitálu. Jestliže kapitál plně splatíte hned na začátku, za dluhy společnosti neručíte a Váš osobní majetek je chráněný.

V s.r.o. figuruje také jednatel, který společnost řídí a rozhoduje v ní, není však jejím vlastníkem. Když jednatel vykonává svou funkci s péčí řádného hospodáře, ani on za závazky firmy neručí svým osobním majetkem. Více zjistíte v článku o rozdílech mezi společníkem a jednatelem.


Prestiž, důvěryhodnost a značka

Ačkoli i OSVČ může dosáhnout skvělé reputace na trhu, podnikání formou s.r.o. působí už na první pohled profesionálně. To je zásadní hlavně v dodavatelsko-odběratelských vztazích nebo při výběrových řízeních či tendrech. OSVČ je naopak v obchodních vztazích o něco důvěryhodnější, protože ručí vlastním majetkem, což protistraně zaručuje lepší vymahatelnost závazků.

Podnikání živnostníka stojí na jeho jménu, takže je spojeno s konkrétní osobou. Oproti tomu společnost má název, který si sami zvolíte (tzv. obchodní firmu). Kdyby došlo na nejhorší a v podnikání se Vám nedařilo, název s.r.o. lze změnit, u však své jméno a s ním spojenou špatnou pověst změníte jen těžko.


Účetnictví, daně a odvody

Celková míra zdanění je výsledkem kombinace typu a oboru podnikání, daňové optimalizace a podnikatelských rozhodnutí. Není tedy možné obecně říct, zda je výhodnější firma, nebo živnost – obě právní formy mají své plusy a mínusy:

 • Ve prospěch OSVČ hrají výhody paušálů, což snižuje zdanění i administrativu.
 • Při vyšších ziscích cca nad 2 000 000 Kč se ale většinou lépe optimalizuje zisk s.r.o. – obzvlášť pokud výnosy reinvestujete zpět do firmy, což sníží zisk, a tím také daň z příjmu.

Společnost s ručením omezeným i OSVČ se stanou plátci DPH, pokud jejich obrat překročí 2 miliony Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Stejné podmínky mají také v oblasti zaměstnávání lidí. Obecné povinnosti obou forem podnikání jsou následující:


Účetnictví a daně u firmy

Co se týká administrativy, v případě s.r.o. je to jasné – musíte vést účetnictví (vše se řídí zákonem o účetnictví a související legislativou). To znamená, že ve firmě evidujete veškeré výnosy, náklady, pohledávky a závazky a další. Z výsledného zisku, který podle zákona o daních z příjmů upravíte na základ daně, odvedete 19 % na dani z příjmu právnických osob.

Společníci z firmy dostanou peníze formou podílu na zisku, z nějž navíc odvedou srážkovou daň ve výši 15 % (pokud jde o fyzické osoby). Ve firmě platíte sociální a zdravotní pojištění jen z mezd zaměstnanců a uplatníte si je jako náklad. Společnost se většinou neobejde bez účetní.


Odvody a daně u živnosti

OSVČ má více možností:

 • Paušální daň. Platíte jednu částku měsíčně, ta zahrnuje sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Nemusíte podávat daňové přiznání. Paušální daň lze využít, jen pokud splňujete podmínky, například Vaše příjmy nesmí být vyšší než 2 miliony korun za rok.
 • Paušální výdaje. Sledujete jen příjmy z podnikání a platíte měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Výdaje v daňovém přiznání vypočítáte procentem z příjmu – u většiny živností můžete uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů, u řemesel to je dokonce 80 %. Výše výdajů má však maximální limity, například u 60% paušálu je zastropována na 1,2 mil. Kč. Výdajové paušály se vyplatí hlavně podnikatelům s příjmy do 2 mil. Kč ročně.
 • Daňová evidence. Jde o zjednodušenou formu účetnictví. Opět platíte minimální odvody na pojistné a k příjmům si uplatňujete reálné výdaje související s podnikáním, které sledujete právě pomocí daňové evidence.
 • Účetnictví. Klasické účetnictví jako OSVČ vedete až v případě, že Váš roční příjem z podnikání převýší 25 milionů Kč. Pro vedení účetnictví se můžete rozhodnout také dobrovolně, nicméně je časově i finančně náročnější než předchozí možnosti, proto k tomu většinou není důvod.

Jako OSVČ každý měsíc platíte zálohy na pojistné a jednou ročně ze základu daně odvedete 15% daň z příjmu fyzických osob. Administrativa spojená s evidencí příjmů a výdajů a daněmi je různá – s paušální daní si možná poradíte sami, u ostatních variant spíše využijete služby účetní nebo daňového poradce. Pro více podrobností si přečtěte článek o způsobech danění OSVČ.


Hodnota, prodej, expanze a zastupitelnost

 • Hodnota s.r.o. postupně roste. Čím starší společnost vlastníte, tím je cennější.
 • Firma má trvalejší charakter – s.r.o. můžete prodat a převést na nového majitele, aniž by to Vaši zákazníci poznali, nebo svůj obchodní podíl předáte rodině, takže firma „přežije“ i několik generací.
 • Se společností snáz expandujete do zahraničí zřízením pobočky neboli odštěpného závodu.
 • Do firmy může vstoupit další společník, například investor nebo jednatel, který Vás zastoupí při řízení.
 • Živnost závisí pouze na Vás jako na jednotlivci.

Náročnost založení

Podnikat začínáte maximálně několikrát za život, takže náročnost a cena založení by neměly být stěžejním bodem rozhodování. A navíc už to zvládlo tolik lidí před Vámi! I když bychom si dokázali představit ještě hladší úřední postupy, v jednoduchosti založení se s.r.o. pomalu blíží OSVČ.

Oba procesy Vám stručně představíme:


Postup a cena založení živnosti

K vyřízení živnosti stačí jedna návštěva živnostenského úřadu a vyplnění formuláře. Pokud si vyberete živnost vázanou nebo řemeslnou, je třeba doložit ještě odbornou způsobilost (prokázat svou praxi nebo vzdělání v oboru). Zaplatíte správní poplatek 1 000 Kč a je hotovo. S průtahy počítejte v případě koncesované živnosti, kdy potřebujete získat povolení k podnikání neboli koncesi.


Postup a cena založení s.r.o.

Založení společnosti zabere o něco více času než vznik živnosti. S poradenskou firmou to zvládnete zpravidla do týdne, my umíme založit firmu i expresně do 24 h. Založení svépomocí může trvat dny, týdny až měsíce – záleží na Vašich znalostech, zkušenostech a kontaktech.

 1. Zvolíte si název, sídlo společnosti, stanovíte si základní kapitál a jednatele, případně podíly společníků.
 2. Sepíšete zakladatelskou listinu (když jste jediný majitel), nebo společenskou smlouvu (více společníků)
 3. Složíte základní kapitál a necháte svou s.r.o. zapsat do obchodního rejstříku.
 4. Vyřídíte živnostenská oprávnění pro firmu.

Se založením společnosti Vám pomůžeme za cenu od 6 993 Kč a Vy se můžete plně soustředit na rozjezd byznysu. Když se do založení pustíte sami, obětujete především svůj čas. Další náklady jsou individuální, většinou se však vejdete do 10 000 Kč.

TIP: Přemýšlíte, zda to zvládnete, nebo se raději obrátíte na odborníky? Přečtěte si naše srovnání a zjistěte více o tom, zda založit firmu sami, nebo s pomocí specialistů.

Praktické příklady: jak se rozhodnout?

Kdy tedy založit společnost? Bude to lepší volba, pokud se Vás týká některý z těchto bodů:

 • Plánujete, že podnikání rychle poroste, najmete si zaměstnance nebo časem expandujete do zahraničí.
 • Nechcete ručit vlastním majetkem.
 • Budete podnikat společně s dalšími lidmi.
 • Vaše podnikání je rizikové.
 • Vašimi obchodními partnery budou převážně korporace a potřebujete při jednání s nimi působit profesionálně.
 • Vydělané peníze budete hlavně investovat zpět do podnikání.
 • Podnikání Vám přinese vysoký obrat v řádech milionů a více.
 • Je pro Vás důležité moci prodat svůj obchodní podíl nebo firmu časem předat rodině.
 • Chcete raději budovat značku než vystupovat pod svým jménem.

Živnost Vám může stačit v těchto případech:

 • Pracujete jako nezávislý profesionál na volné noze.
 • Podnikání stojí na Vašich osobních znalostech a dovednostech.
 • Chcete se prezentovat svým jménem.
 • Vše zvládnete řešit sami a obejdete se bez dalších lidí, kteří by Vás zastoupili.
 • Potřebujete začít podnikat co nejlevněji a nejrychleji.

Zahraničním osobám usnadní rozhodování článek o podnikání cizince v Česku. A pokud jste nakloněni založení firmy, může se Vám hodit ještě srovnání s.r.o. a a.s.


Tip! Forma podnikání se dá časem změnit. Firmu můžete například převést z OSVČ na s.r.o.

Ať už živnost nebo firma – na papírování nemusíte být sami

Přečetli jste si naše srovnání OSVČ a s.r.o. a stále nevíte, kterou formu podnikání zvolit, nebo jen nemáte čas na obíhání úřadů? Využijte naše služby vyřízení živnosti nebo založení s.r.o. Poradíme Vám a postaráme se o nezáživnou administrativu. Máte nějaký dotaz? Neváhejte a napište nám.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Založení s.r.o. online
Založení s.r.o. online

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy…

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy online na pár kliknutí od 6 993 Kč. Objednejte si svou s.r.o.…

Zjistit více Zjistit více
Založení živnosti
Založení živnosti

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás.…

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás. Neztrácejte se v administrativě spojené s ohlášením živnosti…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat