Novela zákona o daních z příjmů: přehled změn od roku 2025

Zásadní změna zákona o účetnictví povede k úpravám celé řady doprovodných zákonů. Jedním z nich je i zákon o daních z příjmů (ZDP), který by měl projít kompletní proměnou. Zjistěte, jak se změní dosud zažitá terminologie i pravidla daňového odpisování, na která jste byli zvyklí.

Plánované změny v zákoně o daních z příjmů

Upravený zákon o daních z příjmů by měl začít platit 1. ledna 2025 stejně jako nový zákon o účetnictví. Kvůli složitosti změn a podstatným úpravám obsahu však není vyloučen ani odklad účinnosti o několik měsíců až jeden rok. Co by měla novela přinést?

Nové pojmy

Chystaná novela má za cíl zjednodušit pochopení textu a přiblížit obsah zákona modernímu způsobu psaní legislativy. Přesto se kompletně změní některá terminologie, na kterou jste byli roky zvyklí. Například:

Současný pojem Nový pojem
Majetek Aktivum*
Obchodní majetek Evidované aktivum
Hmotný majetek Odpisované aktivum
Zůstatková cena Odložený výdaj
Průběžný náklad Okamžitý výdaj
Odpisy Průběžný výdaj
Technické zhodnocení hmotného majetku Dodatečné zhodnocení

*Vedle tradičního dlouhodobého majetku bude „aktivum” zahrnovat i pohledávky, zásoby a další. Cílem je sladit pojem s jeho významem používaným v účetnictví.

Zdaňovací období vs. období, za které se podává daňové přiznání

Zdaňovací období se bude u právnických osob (PO) vázat výhradně na účetní období. Zjednodušeně: zdaňovací období podle novely ZDP = účetní období Vaší účetní jednotky.

Pojem „období, za které se podává daňové přiznání“, který byl nyní navázaný na různé specifické momenty v průběhu roku, úplně vymizí.

U fyzických osob (FO) k žádné změně nedojde a zdaňovacím obdobím zůstává klasický kalendářní rok.

Povinnost FO vést účetnictví

Zatímco konsolidační balíček již v roce 2024 přinesl zrušení registrace OSVČ k dani z příjmu, novela ZDP by měla jít ještě o krok dále tím, že vypustí obecnou povinnost fyzických osob vést účetnictví.

Základ daně by se nově stanovoval pouze na základě cash flow. Institut paušální daně stejně jako paušální výdaje počítané procentem z příjmů zůstanou zachovány.

Výpočet daňových odpisů

Dosavadní postupy a principy u odpisování majetku zcela zaniknou a nahradí je nová pravidla takto:

 • nový pojem daňově odpisované aktivum stanoví, co vše do této kategorie spadá i s vyjmenováním výjimek, co se za takové aktivum nepovažuje;
 • hranice pro odpisování se posune ze současných 80 000 Kč na 100 000 Kč;
 • daňové odpisy se začnou počítat měsíčně (již ne ročně) a odpisování nebude možné přerušit;
 • namísto odpisových skupin budou stanoveny tři základní minimální doby daňového odpisování: 60 měsíců, 180 měsíců a 360 měsíců*;
 • namísto rovnoměrného a zrychleného způsobu odpisování se zavádí pouze rovnoměrný způsob – oproti dosavadnímu rovnoměrnému způsobu však půjde o stejnou výši odpisu po celou dobu od prvního kalendářního měsíce do konce lhůty.

*Zákon nově určí minimální dobu odpisování pro účely stanovení základu daně z příjmů, a to následujícím způsobem:

 • 360 měsíců: pro nemovité věci s hodnotou přes 2 000 000 Kč;
 • 180 měsíců: u goodwillu nabytého koupí (např. při koupi obchodního závodu);
 • 60 měsíců: pro ostatní majetek.

Technické/dodatečné zhodnocení

Pro posouzení technického (v nové terminologii dodatečného) zhodnocení vzniknou dva limity významnosti:

 • absolutní limit 100 000 Kč,
 • nebo relativní limit 10 % z daňové hodnoty aktiva.

Zhodnocení provedené na najatém majetku se bude řídit podle zachycení transakce ve Vašem účetnictví (tj. hodnota nepeněžního příjmu a okamžik zdanění), dosavadní pravidla zcela zmizí.

Finanční leasing

Aktuální pravidla pro finanční leasing budou zrušena. Nově vznikne aktivum „právo užívání“, které bude při splnění podmínek zákona možné daňově odepisovat.

Zdanění výnosových smluvních sankcí

Dojde k úpravě okamžiku, kdy se bude toto zdanění účtovat:

 • na straně příjmů nově nebude zdanění vázáno na úhradu;
 • naopak na straně nákladů zůstane povinnost sankci uhradit, aby byla daňově uznatelným nákladem.

Daňová uznatelnost plateb na sociální a zdravotní pojištění

Zruší se vazba mezi daňovou uznatelností plateb na sociální a zdravotní pojištění a jejich úhradou – nyní platí limit v délce jednoho měsíce po skončení zdaňovacího období.

IFRS a základ daně z příjmů

Účetní jednotky, které vedou své účetnictví podle standardu IFRS, by mohly stanovit základ daně v návaznosti na výsledek hospodaření vypočítaný podle IFRS. Aby takový výsledek hospodaření odpovídal českým normám, bude jej třeba upravit o ty položky, které u nás nejsou vhodné pro tvorbu základu daně (trvalé a dočasné časové rozdíly).

Účetnictví a daně v EUR bez přepočtu

Zatímco již od ledna 2024 mohou účetní jednotky účtovat v jiné měně, než je česká koruna, a následně použít tuto cizí měnu pro tvorbu daňového základu a daňové přiznání, daň z příjmů jako taková zůstala výlučně v české měně. Před podáním daňového přiznání tak bylo třeba převést cizí měnu na českou korunu.

Novela ZDP by měla zavést speciální režim pro poplatníky (fyzické i právnické osoby), kteří vedou své účetnictví v eurech. V rámci daňového přiznání tak zůstanou veškeré údaje vyplněné v EUR, a to včetně vypočtené výše daně, kterou budou poplatníci nově smět zaplatit v eurové výši bez přepočtu na CZK.

Netrapte se změnou zákonů víc, než je nutné

Sledujeme veškeré úpravy zákonů souvisejících s podnikáním. Legislativní proces je mnohdy zdlouhavý a navržené změny mohou být chaotické. Přenechte nám své účetnictvídaňovou agendu a místo zkoumání zákonů se soustřeďte na to, co Vám v podnikání vydělává.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Vedení účetnictví
Vedení účetnictví

Zbavte se papírování a ušetřete čas i …

Zbavte se papírování a ušetřete čas i peníze díky outsourcingu účetnictví. Náš zkušený účetní tým za Vás…

Zjistit více Zjistit více
Daně pro firmy
Daně pro firmy

Hlídáme termíny a vše vypracujeme tak, jak…

Hlídáme termíny a vše vypracujeme tak, jak vyžaduje zákon. Zbavte se starostí s daněmi Vaší firmy a …

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat