Daně a odvody OSVČ v roce 2023: Jaké změny se chystají?

Nový rok tradičně přináší řadu legislativních změn. Některé z nich se přitom dotknou také podnikatelů. OSVČ musí například upravit své platební příkazy na nové částky.

Nové částky se odvíjejí od průměrné mzdy

Ani v roce 2023 se nám nevyhne obvyklý nárůst měsíčních plateb. Proč? V ČR se totiž výše minimálních povinných odvodů pro OSVČ počítá z průměrné mzdy pro daný rok. A právě tato částka se pro rok 2023 zvýšila na 40 324 Kč.

Zdravotní pojištění

Výše minimálního odvodu na zdravotní pojištění odpovídá 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je v tomto případě polovina zmíněné průměrné mzdy – 20 162 Kč. Po kalkulaci a zaokrouhlení nám vyjde minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2023, a to 2 722 Kč, což je o 95 Kč více než v roce 2022.

Nová výše záloh se platí u zdravotního pojištění už od ledna. Měsíční záloha je splatná vždy od prvního dne měsíce, za který pojistné platíte, do osmého dne toho následujícího.

Další podrobnosti najdete v zákoně č. 592/1992 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Sociální pojištění

K úpravám dochází také u odvodů na sociální pojištění. Připomeňme jen, že OSVČ povinně platí pouze příspěvek na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti, a to alespoň v minimální výši. Ta se u hlavní činnosti počítá jako 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy (10 081 Kč), a pro rok 2023 tedy odpovídá částce 2 944 Kč (o 103 Kč více než letos). Pokud podnikáte na vedlejší činnost, bude se Vás týkat částka 1 178 Kč, tedy o 41 Kč více než v roce 2022.

Upozorňujeme, že výše záloh na sociální pojištění se mění až po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Zálohy na sociální pojištění jsou pak splatné do posledního dne kalendářního měsíce, na který je platíte.

Výši povinných odvodů na sociální pojištění upravuje zejména zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Pozor! Nezapomeňte, že odvody v minimální výši hradíte, pouze pokud je Váš skutečný vyměřovací základ nižší než ten minimální. Vyměřovací základ OSVČ se počítá jako polovina rozdílu mezi Vašimi příjmy a výdaji. Jestliže máte vysoké zisky, Vaše měsíční zálohy budou pravděpodobně vyšší – konkrétní částku naleznete na svém posledním Přehledu o příjmech a výdajích.

Paušální daň

Paušální daň byla zavedena v roce 2021 pro zjednodušení administrativy daňových poplatníků - fyzických osob. Funguje na principu jedné měsíční platby, která obsahuje samotnou daň z příjmu i příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. Přechod do režimu paušální daně je dobrovolný, musíte jej ovšem úřadům předem ohlásit, a to nejpozději do 10. ledna. Stačí k tomu vyplnit formulář na webu finanční správy.

Pokud jste se k paušální dani již přihlásili nebo o tom uvažujete, dotkne se Vás v roce 2023 několik změn. Od začátku nového roku se totiž mění výše měsíční platby, která byla nově stanovena na 6 208 Kč (o 214 Kč více než letos). Tato záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje.

V jednání je také novela zákona, která má zvýšit limit pro vstup do paušálního režimu a zavést nová daňová pásma.

Kolik OSVČ zaplatí na odvodech v roce 2023?

Celkově tedy budou odvody pro OSVČ v roce 2023 vypadat následovně:

Typ měsíční platby Částka
Minimální záloha na zdravotní pojištění 2 722 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění (hlavní činnost) 2 944 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění (vedlejší činnost) 1 178 Kč
Paušální daň 6 208 Kč

A nejsou to jediné daňové změny, které u nás v příštím roce nastanou. Další shrnujeme v článku o daňových novinkách na rok 2023.

Tip! Nezapomeňte ani na další nové povinnosti, které Vás od nadcházejícího roku čekají. Od ledna 2023 budou například muset všechny OSVČ využívat ke komunikaci s úřady datovou schránku.

Potřebujete poradit s daněmi a odvody? Sjednejte si konzultaci s našimi experty prostřednictvím formuláře níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat