Jak spočítat daň z příjmů fyzických osob?

Jako podnikatel každoročně podáváte daňové přiznání. V něm se dozvíte, kolik peněz státu odvedete na dani z příjmu. Poradíme Vám, jak správně určit daňový základ i samotnou daň.

Jak se daň z příjmu počítá?

Daň z příjmu fyzických osob se určí jako 15 % z Vašeho základu daně. Poplatníci s vysokými výdělky pak uplatňují sazbu 23 %. Tato zvýšená sazba se dotkne lidí, jejichž daňový základ přesáhne trojnásobek roční průměrné mzdy – částku 1 582 812 Kč (do roku 2023 šlo o čtyřnásobek, konkrétně 1 935 552 Kč).

Za základ daně se podle §5 zákona o daních z příjmů (ZDP) považuje celkový rozdíl Vašich příjmů a výdajů „vynaložených na jejich zajištění, dosažení a udržení“.

Základ daně se skládá z několika dílčích základů daně. Proč? Řada lidí má několik druhů příjmů, které je v daňovém přiznání nutné rozlišit. Tzv. dílčí daňové základy se tedy počítají pro každý typ příjmů zvlášť. Na závěr se pak sečtou a vytvoří celkový základ daně, z kterého vypočtete výši své daně.

Můžete mít celkem 5 druhů příjmů. Každý z nich upravuje jiný paragraf ZDP, proto se na ně vztahují odlišná pravidla. Jde o:

  • příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP),
  • příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP),
  • příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP),
  • příjmy z nájmu (§ 9 ZDP),
  • ostatní příjmy (§ 10 ZDP).

Níže se na ně podíváme podrobněji.

§ 6: Příjmy ze závislé činnosti

Tvoří je výdělek ze zaměstnání, a to na hlavní pracovní poměr i dohody. Do této kategorie spadají také příjmy za práci společníka a člena družstva nebo odměny pro jednatele. Daň z těchto příjmů se nejčastěji počítá z Vaší hrubé mzdy a výdaje v tomto případě neuplatňujete.

V daňovém přiznání se příjmy ze závislé činnosti vyplňují do 2. oddílu dokumentu. Výši příjmů ze zaměstnání dokládáte potvrzením o zdanitelných příjmech, které Vám vystaví zaměstnavatel.

§ 7: Příjmy ze samostatné činnosti

Jde o Vaše příjmy z podnikání (na hlavní i vedlejší činnost), případně z autorské činnosti. Příjmy ze samostatné činnosti se mohou danit vícero způsoby, které detailně popisujeme v článku o zdanění OSVČ.

Ve zkratce máte tyto možnosti: buď evidujete pouze své příjmy a v daňovém přiznání uplatníte tzv. výdajové paušály, nebo uvedete skutečné výdaje. V tom případě ovšem musíte vést také daňovou evidenci, případně účetnictví, a své výdaje doložit. Další alternativou je pak vstup do režimu paušální daně, kdy ale při splnění podmínek daňové přiznání nepodáváte.

Tip! Jak poznat, co si můžete odečíst z daní? Při výpočtu daňového základu lze zohlednit pouze daňově uznatelné náklady (respektive výdaje, pokud vedete daňovou evidenci), které byly prokazatelně vynaloženy v daném zdaňovacím období.

§ 8: Příjmy z kapitálového majetku

Dani podléhají také příjmy z finančního majetku. Jde například o podíly na zisku obchodních korporací, výnosy z vkladů nebo úroky z cenných papírů. Zde mohou nastat dvě situace:

  1. Některé příjmy z kapitálového majetku za Vás zdaní banka (případně jiný plátce) srážkovou daní. Typicky jde o úroky z nepodnikatelských účtů nebo držby tuzemských cenných papírů. Tyto příjmy už dostáváte zdaněné, proto je neuvádíte v daňovém přiznání.
  2. Ostatní kapitálové příjmy do daňového přiznání zahrnujete, s výjimkou zápůjček (u nich není možné uplatnit žádné výdaje).

§ 9 Příjmy z nájmů

Příjmy z pronájmu nemovitosti či pozemku se daní podobným způsobem jako příjmy z podnikání. Buď vůči nim uplatníte výdajový paušál ve výši 30 % z příjmů, nebo v daňovém přiznání uvedete skutečné výdaje spjaté s nájmem (typicky odpisy či úroky z úvěru).

§ 10: Ostatní příjmy

Do „paragrafu“ ostatních příjmů spadá např. zisk z prodeje akcií, aut a nemovitostí (pokud nejde o příjmy osvobozené od daně) i výhry z loterií nebo výdělek z prodeje kryptoměn. Ty se však zdaňují pouze v případě, že přesáhnou limity stanovené zákonem o daních z příjmů.

Pokud příjem z prodeje cenných papírů od daně osvobozen není (například když nesplníte časový test – 3 roky u akcií, 5 let u podílů), můžete si oproti němu uplatnit výdaje vynaložené na jejich pořízení.

Mezi ostatní příjmy se řadí také příjmy z příležitostných činností, které jsou však od daně osvobozeny, pokud jejich celková roční výše nepřesáhne 30 000 Kč.

Daňové přiznání jednoduše

Chcete vědět více o dani z příjmu? Přečtěte si také, jak vyplnit daňové přiznání. A pokud si nechcete s daněmi sami lámat hlavu, nechte si daňové přiznání rovnou zpracovat od našich specialistů – rádi Vám pomohou. Stačí nám napsat přes formulář níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Daňové přiznání
Daňové přiznání

Termín podání se blíží, ale Vy nemáte čas na…

Termín podání se blíží, ale Vy nemáte čas na papírování? Objednejte si daňové přiznání online a formuláře vyřešíme…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat